[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


        
 

  


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก
มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์ 044-330-173  โทรสาร 044-490-027

หน่วยงานในสังกัด
1. กศน.ตำบล จำนวน 9 ตำบล ได้แก่
 ตำบลแหลมทอง, ตำบลหนองหัวแรด, ตำบลหนองไม้ไผ่, ตำบลลุงเขว้า, ตำบลสารภี, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลไทยเจริญ, ตำบลหนองบุนนาก และ ตำบลหนองตะไก้

2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก มีอาคารเป็นเอกเทศตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักงาน กศน.อำเภอหนองบุญมากบุคลากรจำนวน 17  คน

1. นางพิมพ์สุดา  สุราวุธ  

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบุญมาก

2. นางสาวศกลวรรณ  เสนามาตย์

ครูผู้ช่วย

3. นางสาวพจนา มงคลชาติ

ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติ

4. นางสาวสุนันทา  ศรีโพธิ์

นักจัดการทั่วไป

5นางสาวศุภลักษณ์ โฮ๊ะดี

ครู กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่

6นางรุ้งนภา เพลาะกระโทก

ครู กศน.ตำบลหนองตะไก้

7นายอนันต์ ค่ากระโทก

ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่

8. นางสุธัญญา นอกกระโทก

ครู กศน.ตำบลแหลมทอง

9นางสาวลัดดา ขุนครบุรี

ครู กศน.ตำบลหนองหัวแรด

10. นายประทวน ซ้ายโพธิ์กลาง

ครู กศน.ตำบลหนองบุนนาก

11. นายวิโรจน์ ล้วนศิริภาพ

ครู กศน.ตำบลลุงเขว้า

12. นายอรัญ เที่ยงกระโทก

ครู กศน.ตำบลสารภี

13นายสุขสรรค์ ชุดกระโทก

ครู กศน.ตำบลไทยเจริญ

14. นางสาวณิชชาภัคร์ ขำพะเนาว์

ครู ศรช.ตำบลหนองตะไก้

15. นางสาวเบญจพร รอสูงเนิน

ครู ศรช.ตำบลหนองบุนนาก

16. นางสาวสายทอง ชำนาญพนา

ครู ศรช.ตำบลบ้านใหม่

17. นางจิรนันท์ ปะระทัง

บรรณารักษ์จ้างเหมา ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01