[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

        

 

  

  

27 / ม.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
จันทร์ที่ 26ตุลาคม พ.ศ. 2560 บรรณารักษ์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 มกราคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมากและครูกศน.ตำบลหนองบุนนาก ร่วมโครงการออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ วัดบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7
23 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก และคณะบุคลากร ร่วมโครงการมหกรรมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลงานนักศึกษาด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สำนักงานกศน.จังหวั
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก และคณะบุคลากร ร่วมโครงการมหกรรมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลงานนักศึกษาด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สำนักงานกศน.จังหวั
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก และนายอนันต์ ค่ากระโทก เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสีมาธานี โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก และนายอนันต์ ค่ากระโทก เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสีมาธานี โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นายประทวน ซ้ายโพธิ์กลาง และนายสุขสรรค์ ชุดกระโทก ครูกศน.ตำบล ร่วมอบรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นายประทวน ซ้ายโพธิ์กลาง และนายสุขสรรค์ ชุดกระโทก ครูกศน.ตำบล ร่วมอบรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางรุ้งนภา เพลาะกระโทก และนางสาวณิชชาภัคร์ ขำพะเนาว์ ร่วมประชุมโครงการการจัดสั่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่2/2562 ณ ห้องประชุมย่าโม 3สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางรุ้งนภา เพลาะกระโทก และนางสาวณิชชาภัคร์ ขำพะเนาว์ ร่วมประชุมโครงการการจัดสั่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่2/2562 ณ ห้องประชุมย่าโม 3สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
6 ธ.ค.62 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา ขุนครบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมบริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
6 ธ.ค.62 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา ขุนครบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมบริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางสุธัญญา นอกกระโทกและนางสาวลัดดา ขุนครบุรี ครูกศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ณ บริเวณหน้าวัดบ้
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางสุธัญญา นอกกระโทกและนางสาวลัดดา ขุนครบุรี ครูกศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ณ บริเวณหน้าวัดบ้
13 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากและคณะบุคลากร ร่วมเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากและคณะบุคลากร ร่วมเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
6 / พ.ย. / 2562 : ข่าวทั่วไป
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมากร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำทุกวันพุธ
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมากร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำทุกวันพุธ
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอหนองบุญมาก
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอหนองบุญมาก
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ มอบหมายนางสุธัญญา นอกกระโทก ครูกศน.ตำบล ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมาระดับอำเภอหนองบุญมาก ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก โดยท่านนายอำเภอเป็นปร
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ มอบหมายนางสุธัญญา นอกกระโทก ครูกศน.ตำบล ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมาระดับอำเภอหนองบุญมาก ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก โดยท่านนายอำเภอเป็นปร
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไ
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไ
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4พฤษภาคม -วันที่6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4พฤษภาคม -วันที่6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 32 อำเภอ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 32 อำเภอ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใ
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอรัญ เที่ยงกระโทก ครูกศน.ตำบลสารภี พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจากกศน.อำเภอห้วยแถลง จำนวน 80คน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีหมู่2 โดยมีนาย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอรัญ เที่ยงกระโทก ครูกศน.ตำบลสารภี พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจากกศน.อำเภอห้วยแถลง จำนวน 80คน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีหมู่2 โดยมีนาย
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาว ลัดดา ขุนครบุรีครูกศน.ตำบลหนองหัวแรตและนางจิรนันท์ ปะระทังเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวอำเภอยิ้มโดยนายธงชัย โอฬารพัฒนชัยน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาว ลัดดา ขุนครบุรีครูกศน.ตำบลหนองหัวแรตและนางจิรนันท์ ปะระทังเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวอำเภอยิ้มโดยนายธงชัย โอฬารพัฒนชัยน
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก ได้ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมบุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมากเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอหนองบุญมาก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก ได้ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมบุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมากเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอหนองบุญมาก
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมชาโต เขาใหญ่ โฮเต็ล
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์สุดา สุราวุธผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมชาโต เขาใหญ่ โฮเต็ล
31 / พ.ค. / 2562 : ข่าวทั่วไป
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562นางสุธัญญา นอกกระโทกครูกศน. ตำบลแหลมทอง ได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมโครงการแหลมทองเมืองสะอาดตามแนวพระราชดำริ \"เราทำดีด้วยหัวใจ\" โดยมีนายธงชัย พัฒนะโอฬารชัย นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นปร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562นางสุธัญญา นอกกระโทกครูกศน. ตำบลแหลมทอง ได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมโครงการแหลมทองเมืองสะอาดตามแนวพระราชดำริ \"เราทำดีด้วยหัวใจ\" โดยมีนายธงชัย พัฒนะโอฬารชัย นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นปร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01