[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


        
 

  

การศึกษานอกระบบ
ว่าด้วยเรื่อง \\\\\\\" หยุดการเรียนรู้ \\\\\\\"

พุธ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2551

จิตวิวัฒน์ : ว่าด้วยเรื่อง ‘หยุดการเรียนรู้''  PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู   
วันหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสนั่งคุยกับ ณัฐฬส วังวิญญู หลานชาย เรื่อง Evolve Your Brain ซึ่งเขียนโดย โจ ดิสเปนซ่า (Joe Dispenza) บทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ดิสเปนซ่าได้แยกแยะการทำงานของสมองซีกซ้ายซีกขวาไว้อย่างชัดเจน โดยกล่าวว่าเด็กจะใช้สมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองที่แสวงหาสิ่งใหม่ การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง แต่สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองของผู้ใหญ่ จะสรุป แล้วอยู่กับความรู้เก่า ความรู้เดิม

ก่อนอื่น เราต้องไม่ลืมว่าการรับรู้โลกของอายตนะ (senses) ต่าง ๆ ในสมองชั้นต้น การประมวลผลในสมองชั้นกลาง และส่งไปยังสมองซีกขวานั้น สมองซีกขวาจะเป็นความรู้แฝงเร้น (tacit หรือ implicit) เป็นศิลปะ เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติ ซึ่งเมื่อถูกแปลความแล้วด้วยสมองซีกซ้าย จะเป็นความรู้เปิดเผย (explicit) เป็นตัวบทหรือเป็นทฤษฎีขึ้นมา

ที่สำคัญ ในหนังสือเล่มดังกล่าวของดิสเปนซ่า เขาได้เขียนถึงเรื่องการเริ่ม ‘หยุดการเรียนรู้'' ของผู้ใหญ่ ณ วัยประมาณยี่สิบตอนปลายและสามสิบตอนต้น กล่าวคือเมื่อคนเราเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองเห็นโลกมามาก มีประสบการณ์มาหลากหลายแล้ว และเริ่ม ''ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึก‘
            ดิสเปนซ่าได้เขียนไว้ในบทก่อนหน้าของหนังสือแล้วว่า ‘ความรู้สึกคือความทรงจำของประสบการณ์'' กล่าวคือมนุษย์จะจดจำประสบการณ์โดยผ่านความรู้สึก ความรู้สึกเป็นตัวจัดการ จัดแจง และจัดระเบียบประสบการณ์ ความจำ ตลอดจนความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตหรือผ่านวัยมา เขาบอกว่า ‘ทุกความคิดจะมีความรู้สึกกำกับอยู่'' ตรงนี้ทำให้ผู้เขียนนึกไปถึงความหมายที่แท้จริงของหนึ่งในขันธ์ห้า นั่นคือ ‘สังขาร'' ว่าสังขารคือการปรุงแต่ง คือความคิดที่ปนอยู่ในความรู้สึก หรือความรู้สึกที่ปนอยู่ในความคิดแล้วอย่างแยกไม่ออกและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นอะไรกลาง ๆ ที่สมองใช้ในการจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่เพื่อจะนำกลับมาใช้งานได้ และเฉดสีของอารมณ์ความรู้สึกนี้เองที่จะช่วยในการจัดระเบียบความทรงจำแห่งประสบการณ์ รวมทั้งความคิดและความจำได้หมายรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์

เมื่อเชื่อมโยงกับหนังสือว่าด้วยการทำงานของสมองอีกเล่มหนึ่งของ โจเซฟ ชิลตัน เพียซ เรื่อง From Magical Child to Magical Teen ซึ่งพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่ามีความสำคัญมากกว่า คือ สมองชั้นล่าง ๆ หรือสมองสัตว์เลื้อยคลาน และสมองชั้นกลาง จะเรียนรู้ร่วมกับสมองชั้นนอกด้วย ‘วิถีของการทำซ้ำ'' จนกระทั่งชำนิชำนาญ แล้วจะจดจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อย่างเป็นอัตโนมัติ เมื่อเราคุ้นเคยกับการทำอะไรแล้ว ต่อไป เราก็อาจทำสิ่งนั้นกิจกรรมนั้นได้อย่างเป็นอัตโนมัติ อย่างเป็นกลไก อย่างเป็นเครื่องจักร โดยต้องเข้าใจว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของมนุษย์ที่จะดำรงชีวิตอยู่รอดในโลก และชุดอัตโนมัติเหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้อย่างพร้อมนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา ความรู้ที่ว่านี้เมื่อเพิ่มเติมด้วยการค้นคว้าของดิสเปนซ่าเข้าไป จะกล่าวได้ว่า ‘ทุกชุดอัตโนมัติเหล่านี้ล้วนมีอารมณ์ความรู้สึกกำกับอยู่ด้วย''

เช่น มีคนเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการเดินทางว่า เวลาเราเดินทางไปไหน ไปหาใครหรือไปท่องเที่ยว ขาไปและขากลับจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้สึกในเรื่องของเวลา คือขาไปจะยาวนานกว่าขากลับ  หากลองกลับมาที่ข้อคิดของเพียซซึ่งเป็นนักค้นคว้าประมวลความรู้ทางสมองอย่างเอกอุอีกครั้งหนึ่ง เขาเคยกล่าวไว้ว่า มนุษย์จะทำซ้ำกับการเรียนรู้หนึ่งใด จนกระทั่งเป็นนายงานของเรื่องนั้น ๆ แล้วจึงจะผ่องถ่ายไปเก็บไว้ในแบบกลไกอัตโนมัติ คือ สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเป็นอัตโนมัติในเวลาต่อมา ดังเราจะสังเกตเห็นได้ว่า หลายกิจกรรมในชีวิตของเราล้วนดำเนินไปอย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งผู้เขียนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น "อัตโนมัติที่หลับใหล" เพราะเราทำไปอย่างเป็นกลไก ทำไปอย่างเป็นเครื่องจักร ทำอย่างไม่ได้ตื่นรู้ แล้วเมื่อถามว่ามีอัตโนมัติอย่าง "ตื่นรู้" ได้ไหม ผู้เขียนคิดว่าเป็นไปได้ อย่างเช่นเวลาเรารำมวยจีน หรือเดินจงกรม หากเราตื่นรู้ มันจะเป็น "อัตโนมัติที่ตื่นรู้"

แต่ชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ดำเนินไปใน "อัตโนมัติที่หลับใหล" โดยเฉพาะคนอายุอานามเลยวัยสามสิบขึ้นไป ยิ่งสี่สิบห้าสิบยิ่งแล้วใหญ่ เพราะเรามักจะคิดว่า ตัวเองรู้แล้ว รู้งานแล้ว รู้เรื่องราวในวิชาชีพตนเองดีแล้ว รู้ประสบการณ์ รู้ชีวิตแล้ว จึงปล่อยชีวิตโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดให้เป็นไปอย่าง "อัตโนมัติที่หลับใหล"

กลับมาถึงตอนสำคัญของหนังสือ Evolve Your Brain ดิสเปนซ่าบอกว่า ในวัยยี่สิบตอนปลาย และสามสิบตอนต้น เราเริ่มเคลื่อนย้ายท่าทีของชีวิตจากการแสวงหา เรียนรู้ มาเป็นลงหลักปักฐาน เริ่มสร้างบ้านสร้างรถ เลี้ยงลูก ส่งลูกเรียนหนังสือ กล่าวคือชีวิตได้ปรับเข้าสู่การเอาชีวิตรอด หาความมั่นคงปลอดภัยให้กับครอบครัว เป็นการเคลื่อนย้ายออกมาจากวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ ไปสู่วิถีชีวิตแห่งการสร้างความมั่งคงปลอดภัยให้กับครอบครัว และเราอาจจะสรุปไปแล้วโดยไม่รู้ตัวว่า ประสบการณ์ทั้งหมดที่อาจจะมีได้ในโลกนี้ ''ฉันรู้แล้ว'' และตรงนี้เองที่มนุษย์ ''หยุดการเรียนรู้''

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านแยกแยะให้ออกระหว่างการเรียนรู้ กับการดาว์นโหลด "ความรู้เดิม" ที่ผู้เขียนมักเรียกว่าเป็น "เทปม้วนเก่า" มาใช้ คือ เรามักจะใช้ความรู้เก่า วิธีเก่า ในการประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และเรามักจะมองปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองเดิม ๆ ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า เราไม่สามารถแก้ปัญหาหนึ่งใดได้ จากมุมมองที่เป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมา แม้การจะเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่เราจำต้องออกจาก "อัตโนมัติที่หลับใหล" ต้องออกจากการ "ดาว์นโหลด" เราจึงอาจจะมีมุมมองที่สด มีชีวิต และสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ และเมื่อนั้น การเรียนรู้จึงจะไม่หยุดอยู่กับที่อีกต่อไป

ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูว่า ชีวิตของท่านนั้น นอกจากดาว์นโหลดความรู้เดิม  วิธีคิดเดิม มุมมองเดิมไปวัน ๆ แล้ว ท่านได้มีโอกาสมองโลกจากมุมมองใหม่บ้างหรือไม่?

วิศิษฐ์ วังวิญญู

แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิดสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตีพิมพ์ใน มติชนรายวัน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ภาพและข้อมูลจาก http://review.semsikkha.org/content/view/545/76/

รวบรวมโดย นวพร ต่อมกระโทก

ความคิดเห็น


เข้าชม : 949

การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      ว่าด้วยเรื่อง \\\\\\\" หยุดการเรียนรู้ \\\\\\\" 23 / ก.ค. / 2551


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08:47:58
Cheapest Fake Swiss Chanel Ceramic Watches<br>Thks Fake Vacheron Constantin<br>Cheapest Fake Porsche Design <br>designer Franck Muller Watches<br>designer Movado Replica Watch<br>Nice Vacheron Constantin Replica Watch<br>designer Hermes Replica Handbags<br>Cheap Replica Christian Dior Watches<br>On Line Shop Replica Pulsar<br>gift Replica Replica Alain Silberstein Watches Handbags<br>Cheap Fendi Bags<br>Tag Replica Swiss Watch<br>Tag Fake Vacheron Constantin Watches<br>On Line Shop Replica Replica Rolex Watches<br>buy Tissot Replica Watch<br>Tag Prada Bags Replica<br>I Love Replica Activa<br>buy Chanel Replica Handbags<br>Tag Replica Mont Blanc Watches Replica<br>Cheap Audemars Piguet Fake<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 10:38:36
On Line Shop Wallet Handbags<br>On Line Shop IWC Watches<br>Tag Replica Louis Vuitton Watches Handags Replica<br>Cheap Christian Dior Fake Handbags<br>gift Replica Gerald Genta Watches<br>gift Fake Hermes Handbags<br>Nice Replica Longines<br>On Line Shop Replica Watches<br>gift Breguet Fake<br>Tag JACQUES LEMANS Replica Watches<br>Thks Baume & Mercier Watch<br>Thks Oris Fake<br>On Line Shop Marc Jacobs Fake Handbags<br>Cheap Fake Other<br>I Love Replica Bvlgari<br>buy A. Lange & Sohne Replica Watch<br>Tag JACQUES LEMANS Replica Watches<br>Cheap Miu Miu Handbags<br>Tag Burberry Watch Replica<br>Thks Replica Patek Philippe Watch<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:05:25
Tag Burberry Watch Replica<br>Cheapest Rado Watches<br>Cheap Swiss Rolex Replica Watches<br>designer Fossil Replica Watch<br>Tag Replica Alain Silberstein<br>Cheap Christian Bernard Watch<br>Cheap Replica Gucci<br>Thks YSL Replica<br>Thks Breitling Replica Watch<br>Thks Replica Chopard<br>Cheapest Replica Gucci Watch<br>buy Sinn Fake<br>Nice Ulysse Nardin Replica Watches<br>I Love Rolex Ladies Replica Watch<br>Thks Marni Fake Handbags<br>Cheap Longines Watches<br>Nice Skagen Watches<br>I Love Boxs Watches<br>buy Replica Yves Saint Laurent<br>designer AH Bags<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:54:50
buy Replica Bvlgari Watches Replica<br>Cheap Bally Replica<br>Cheapest Movado Replica Watch<br>I Love Fake Movado<br>Cheap Swiss Replica Watch<br>Cheap Rolex Fake<br>Tag Vacheron Constantin Replica<br>On Line Shop Replica Rolex Watch<br>Cheap Replica Corum Watches<br>Cheapest Jimmy Choo Replica Handbags<br>On Line Shop Replica Watches<br>designer Fake Audemars Piguet Watches<br>Cheap Fendi Bags<br>Cheap Miumiu Bags Replica<br>Cheapest Hublot Replica Watches<br>Cheapest Movado Replica Watch<br>Nice Coach Bags<br>Cheapest Lamborghini Watch<br>Tag Fake Richard Mille<br>Cheapest Replica Gucci Watch<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08:51:39
Thks Audemars Piguet Replica<br>Thks Hermes Watch<br>Thks Hermes Handags Replica<br>buy Replica Marc Jacobs<br>On Line Shop Breitling Watch<br>Thks Ebel Replica Watch<br>buy Replica Breitling Watches Replica Handbags<br>gift Replica Alain Silberstein Watch<br>gift Roger Dubuis Replica Watches<br>designer Replica Christian Dior Watches<br>On Line Shop Fake Jaeger LeCoultre Watches<br>I Love Cheap Replica Jimmy Choo<br>On Line Shop Blancpain Replica<br>Nice Replica Chanel<br>gift Maurice Lacroix Replica Watch<br>Cheapest Fake Longines<br>Thks Sinn Replica Watches<br>On Line Shop Anonimo Replica<br>Cheapest Corum Replica Watch<br>Thks Glashutte Watch Replica<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:00:58
designer Girard Perregaux Replica Watches<br>designer Chanel Watch<br>Tag Replica Movado Watch<br>Nice Sinn Watch Replica<br>buy Fake Chanel Watches<br>gift Replica Maurice Lacroix Watches<br>designer Bedat & CO Watch<br>I Love Mont Blanc Watch<br>On Line Shop Replica Breitling Watch<br>Cheapest TAG Heuer Watch Replica<br>buy Replica Jacob&co Watches Replica<br>Nice U-Boat Watch<br>I Love Louis Vuitton Fake<br>Tag Baume & Mercier Watch Replica<br>Cheap Thomas Wylde Replica<br>Cheapest Girard Perregaux Watches<br>gift Fake Louis Vuitton Handbags<br>Cheapest Rado Replica<br>Tag Patek Philippe Replica Watches<br>Cheap Marni Handags Replica<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:59:36
designer Replica Breguet<br>Cheap A Lange & Sohne Watch<br>Tag U-Boat Replica Watch<br>buy Prada Handags Replica<br>Tag Replica Bvlgari Watches Handags Replica<br>gift Immersion Watch<br>Tag Breitling Replica Watch<br>I Love Christian Dior Bags Replica<br>Nice Replica Loewe Handbags<br>designer Concord Watch Replica<br>Cheapest Movado Replica<br>Tag Fake Christian Dior Watches<br>buy Replica Ulysse Nardin<br>designer Replica Baume & Mercier Watches<br>On Line Shop Richard Mille Replica Watches<br>Thks U-boat Watches<br>I Love ESQ Replica<br>Cheapest Fake Replica Corum Watches Handbags<br>Cheapest Replica Jimmy Choo<br>Cheap Chanel Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:55:37
Nice Replica Hublot Watches<br>Thks Cartier Watch<br>Cheap Fake TAG Heuer Watches<br>gift Replica Replica Zenith Watches<br>Cheap Fake Replica Corum Watches Handbags<br>Thks Replica Gucci Handbags<br>I Love Jaeger LeCoultre Fake<br>Tag Replica Prada Wholesale<br>I Love A Lange & Sohne Replica Watches<br>Tag Fake Bottega Veneta Handbags<br>gift Japan Rolex Watches<br>Cheap Jaeger Lecoutre Watch Replica<br>designer Fake Replica Glashutte Original Watches Handbags<br>Cheap Replica Jaeger-LeCoultre Watches Replica<br>Thks Louis Vuitton Replica<br>buy Replica Bag Wholesale<br>On Line Shop Benz Replica<br>designer Pierre Kunz Replica Watch<br>On Line Shop Fake Corum Watches<br>Tag Fake Tissot Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 16:07:29
gift Fake Burett<br>Nice Sneakers Cloth<br>Thks Replica Piaget<br>Cheap Replica Bell & Ross Watch<br>Tag Replica Bvlgari Watches Replica Handbags<br>Cheapest Coach Bags<br>buy Manolo Blahnik Shoes<br>Nice Concord Replica Watch<br>Tag Replica Chaumet<br>Thks Swiss Replica Watches<br>buy Replica Bag Wholesale<br>buy IWC Replica Watches<br>On Line Shop Panerai Watch<br>gift Replica Replica A.Lange&Sohne Watches<br>Thks Replica Prada Watch<br>Thks Alain Silberstein Replica Watch<br>On Line Shop Omgea Fake<br>Cheap Calvin Klein Watch<br>designer Replica Christian Dior Watches<br>On Line Shop Franck Muller Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:40:08
gift Fake Girard Perregaux<br>Nice Replica Loewe<br>Cheapest Maurice Lacroix Watch<br>Nice Fossil Watch<br>buy Replica Replica Louis Vuitton Watches<br>Tag Movado Replica Watch<br>buy Sneakers Clothes<br>designer Fake Marni Handbags<br>buy Jacob & Co Replica Watches<br>designer Oris Watches<br>gift Replica Seiko<br>gift Fake Breitling Watches<br>Cheapest Replica Breitling Watch<br>Cheapest A. Lange & Sohne Watches<br>On Line Shop hair extensions wholesale<br>designer Replica Balenciaga<br>I Love Replica Panerai<br>On Line Shop Replica Gucci Handbags<br>Cheap Replica Raymond Weil<br>On Line Shop Loafers Cloth<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:06:23
Cheap Baume & Mercier Watch Replica<br>Cheapest Loewe Replica<br>I Love Corum Watch<br>On Line Shop Replica IWC Watch<br>Tag PSV Eindhoven Shirt<br>Nice Omega Watches<br>Cheap Bulgari Watch<br>designer Replica Jordan Shoes<br>Thks egyptian Tungent pendant<br>Tag [url=http://www.steeljewelry168.com/Zircon-Cufflink/index.htm ]lia sophia Zircon Cufflink[/url]<br>gift Fake Cartier<br>buy Replica Zenith Watch<br>Tag handmade beaded Cutting Earring<br>Cheap Replica Chicago Fire Jersey<br>Thks Wire Bracelet cleaner<br>Nice Fake Prada Handbags<br>designer Mont Blanc Replica<br>buy Fake Gucci<br>Thks Richard Mille Replica Watch<br>buy Zenith Replica<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:17:10
Tag Chanel Replica<br>designer Fake Concord Watches<br>gift Replica Gucci Bags<br>buy Replica IWC<br>Cheap birthstone Plating Rings<br>Tag England<br>On Line Shop Brochure Printing <br>On Line Shop Zircon Earring scale<br>designer Designer Wallets Replica Handbags<br>Tag Replica Hermes Handbags<br>Cheap Chole Handbags<br>On Line Shop [url=http://www.steeljewelry168.com/Cutting-Earring/index.htm ]zales Cutting Earring[/url]<br>Thks Fake TAG Heuer Watches<br>Cheap [url=http://www.steeljewelry168.com/Stone_Rings/index.htm ]Stone Rings cleaner[/url]<br>designer twilight Wood Bangle<br>Nice tiffany ceramic rings<br>gift Replica Gucci Bags<br>On Line Shop Booklet Printing<br>On Line Shop Replica Prada<br>gift Replica Louis Vuitton Wallet<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08:39:54
Nice Replica Glashutte<br>gift titanium Corrosion Ring<br>Cheap Gucci Wallets Replica Bags<br>I Love Replica Gucci<br>designer rio grande Leather Bangle supply<br>Cheap Watches findings<br>designer rio grande Leather Bangle supply<br>buy Bedat & CO Watches<br>Cheap New Jewelrys minnesota<br>On Line Shop Replica Zenith Watch<br>Thks Rolex Watches<br>Thks online Stainless Steel Pendants stores<br>designer [url=http://www.steeljewelry168.com/Key_Rings/index.htm ]egyptian Key Rings[/url]<br>gift Audemars Piguet Replica Watch<br>Tag Replica Christian Dior<br>I Love Monaco<br>I Love [url=http://www.steeljewelry168.com/Cross_Pendants/index.htm ]designer Cross Pendants[/url]<br>Cheap Panerai Replica<br>designer the Jewelry Tools exchange<br>buy Breitling Watch<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08:29:02
Tag Fake Body Glove<br>designer Porsche Design Replica Watches<br>gift Hermes Fake<br>designer Emporio Armani Replica Watches<br>designer Gucci Replica<br>Nice Tissot Watch Replica<br>gift Fake Piaget Watches<br>On Line Shop Mont Blanc Fake<br>buy Omega Fake<br>gift U-Boat Replica Watch<br>Cheapest Breitling Replica Watches<br>gift Swiss Army Fake<br>On Line Shop Replica Patek Philippe Watches<br>On Line Shop Replica Vacheron Constantin Watches Bags<br>Cheapest Replica Bulgari Watch<br>On Line Shop Coach Handbags<br>Nice Swiss Fake<br>Nice Human hair extensions<br>On Line Shop Sandals Cloth<br>buy ใƒžใ‚ธใ‚ณใƒณ<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 14:09:25
buy Replica Ulysse Nardin Watches<br>designer Gucci Watch Replica<br>buy juicy couture tracksuits<br>gift Fake Puma Watches<br>I Love Daniel Roth Replica<br>Tag Michele Replica<br>Cheap Montblanc Watch<br>buy Replica Piaget Watches<br>Cheapest Replica Bally<br>gift Dolce & Gabbana Handbags<br>gift Chanel Replica Handbags<br>Nice Fake Bmw<br>Thks Fake IWC<br>I Love Replica Bvlgari Watch<br>buy Replica Montblanc<br>Cheapest Fake Panerai<br>Cheap Replica Piaget Watch<br>Nice Marc jacobs Bags Replica<br>Cheap Fake Franck Muller Watches<br>Thks Replica Replica Cartier Watches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:03:53
Cheap Dior Fake Handbags<br>Cheap Replica Glashutte Watch<br>Tag Burett Replica<br>On Line Shop Replica Givenchy<br>Nice Replica Emporio Armani Watches<br>On Line Shop Replica Replica Jimmy Choo<br>Tag Victorinox Swiss Army Watch Replica<br>Nice Replica AH Handbags<br>On Line Shop Piaget Replica Watch<br>I Love ralph lauren polos<br>Nice Concord Replica<br>designer Prada Replica Handbags<br>Cheapest Burberry Handags Replica<br>On Line Shop Fake Ulysse Nardin Watches<br>Cheapest Franck Muller Watch Replica<br>Thks Fake Chopard Watches<br>I Love Replica Girard Perregaux Watches<br>Cheap Activa Replica Watch<br>designer Replica A Lange & Sohne<br>Thks Fake Christian Dior<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:41:18
I Love DKNY Watches<br>I Love Replica Porsche Design Watches Replica Handbags<br>Cheapest Bvlgari Watch Replica<br>buy Replica Equip<br>Cheapest Bvlgari Replica Watch<br>Tag Breitling Watch<br>gift Replica Montblanc Watches<br>Cheap Replica Glashutte Watch<br>I Love Cheap Sandals<br>Cheap Replica Alain Silberstein Watch<br>On Line Shop Swiss Watches<br>Cheap Chloe Fake Handbags<br>Nice Replica Replica IWC Watches Handbags<br>buy Juicy Couture Bags<br>On Line Shop Louis Vuitton Replica<br>I Love Franck Muller Replica Watch<br>Thks Glashutte Replica Watches<br>On Line Shop Fake Piaget Watches<br>Cheapest Bedat & Co. Watch<br>Nice Benz Replica Watch<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 16:25:36
On Line Shop Fashion Sneakers<br>Nice Tag Heuer Watches<br>I Love Loewe Replica<br>Tag Replica Hamilton Watch<br>Nice Replica Giverchy<br>Nice Fendi Replica Handbags<br>I Love Hamilton Replica Watches<br>buy Philip Stein Replica Watch<br>Cheap Cheap Pumps<br>Cheapest Replica Chanel Watches<br>I Love Swiss Army Replica Watches<br>Cheapest Loafers Flats Cloth<br>I Love Replica Glashutte Watches<br>Tag Vacheron Constantin Fake<br>Nice Concord Replica Watches<br>Nice Fake Replica Mont Blanc Watches Handbags<br>buy Replica Field & Stream<br>On Line Shop Fendi Handags Replica<br>buy Montblanc Fake<br>Nice Hublot Replica Watches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:44:55
Nice Stainless Steel Cufflinks auction<br>On Line Shop Swiss Army Watches<br>Thks Brass Bracelet<br>Cheap Louis Vuitton Fake<br>On Line Shop antique Watches<br>I Love Designer Wallets Fake<br>Cheap high power led bulbs<br>I Love Brass Bangle<br>I Love Piaget Replica Watches<br>Nice Dimmable LED Down Light K1021 3x3x1W / 3x3x3W<br>I Love Gucci Shoes<br>Cheapest Marni Handbags Replica<br>On Line Shop Ceramic Jewelry brochures<br>gift Blancpain Watches<br>buy Replica Maurice Lacroix Watches<br>Thks Fake IWC Watches<br>Thks [url=http://www.steeljewelry168.com/Wood_Bangles/index.htm ]Wood Bangles scale[/url]<br>buy LV Bracelet<br>I Love Parmigiani Watch<br>buy Fake Technomarine Watches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 14:16:56
Cheapest Fake Gucci Watches<br>buy Replica Wallet Bags<br>Thks Pandora Necklace Charm<br>Cheap Audemars Piguet Watches<br>Nice LED Street Light SP90-28W<br>Nice the Zircon Bangle exchange<br>gift Replica Bapesta<br>Cheap Rolex Watch Replica<br>Tag Replica Chanel Watches Handbags<br>Nice Chopard Fake<br>Nice bicycle Stainless Steel Earring<br>gift Gucci Shoes<br>buy Necklaces supplies<br>Cheap Fake Breitling <br>gift Prada Replica Shoes<br>designer Replica Jaeger-LeCoultre Watches<br>gift [url=http://www.steeljewelry168.com/Cross_Pendants/index.htm ]irish Cross Pendants[/url]<br>Cheapest titanium Tiffany Sale<br>designer Villareal Shirt<br>Thks Marseille Shirt<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 14:22:00
Thks [url=http://www.steeljewelry168.com/Plating-Bangles/index.htm ]designer Plating Bangles[/url]<br>designer Vacheron Constantin Watches<br>designer LED Downlight K1033 - 12x1W<br>Tag Glashutte Watch<br>designer Roger Dubuis Watch Replica<br>gift memorial Leather Bracelet<br>buy baby tiffany heart necklace<br>Cheapest Bag Printing<br>I Love Fake Louis Vuitton Handbags<br>Tag sundance Zircon Cufflink<br>Cheap Cartier Watch Replica<br>gift how to make Wood Bangle<br>buy LED Street Light LU08-224W<br>Cheapest custom Wood Cufflink<br>I Love [url=http://www.steeljewelry168.com/Small-Necklace/index.htm ]gemstone Small Necklace[/url]<br>Cheap Chanel Fake<br>I Love Jaeger LeCoultre Fake<br>Cheap Maurice Lacroix Replica Watches<br>Cheapest beaded Rubber Bangle<br>gift Replica Cartier<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 10:45:26
Cheap Rolex Fake<br>gift instock Replica<br>Nice Dolce & Gabbana Replica Shoes<br>Cheap Jaeger LeCoultre Watches<br>Cheap [url=http://www.steeljewelry168.com/Zircon-Bangles/index.htm ]glass Zircon Bangles[/url]<br>On Line Shop Replica Sandals<br>Tag full color printing<br>Thks gemstone Tiffany Earrings<br>gift Rado Replica Watches<br>Thks swarovski Stamping Necklace<br>Tag steampunk Stainless Steel Necklaces<br>Cheapest Adidas Replica<br>On Line Shop Gucci Wallets Fake<br>Cheap stainless steel Tungsten Jewelry<br>designer Replica Ulysse Nardin<br>buy IWC Watches<br>Cheap Breguet Watches<br>On Line Shop Seiko Watches<br>Cheap LED Downlight K1033 - 12x1W<br>buy D&G Handbags Replica<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 19:08:42
<a href="http://gtjilrbc.com">ljzaplet</a> zoelqkyn http://asucnxap.com zbmtmhsn fcficytw cdpdjpnt
โดย : yeiebiub    ไอพี : 85.124.171.252

ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:40:07
Best Replica Porsche Design Watches<br>Fashion Ulysse Nardin Fake<br>Fashion Oris Replica Watches<br>Cheap TAG Heuer Fake<br>Fake Longines Replica Watch<br>designer Louis Vuitton Watch Replica<br>Luxury Fake Oris Watches<br>Nice Replica Raymond<br>Nice Seiko Watch Replica<br>Cheapest Replica Hublot<br>Fashion Oris Replica Watches<br>Wholesale Jaeger LeCoultre Replica Watch<br>Fashion Oris Replica Watches<br>Fashion Breitling Replica Watches<br>Nice Gucci Replica Watch<br>On Line Shop Replica Vacheron Constantin Watch<br>On Line Shop Replica Vacheron Constantin Watch<br>Cheapest Christian Dior Watches<br>Best RADO Replica<br>designer Panerai Replica Watches<br>Cheap Ebel Watch Replica<br>Wholesale Replica Breitling Watches<br>Fake Piaget Replica Watch<br>Nice Fake Corum Watches<br>Best Replica Porsche Design Watches<br>Best Fake Audemars Piguet<br>Nice Ebel Watch<br>Fashion Tag Heuer Watch Replica<br>Cheapest Replica Bulgari Watches<br>Fake Blancpain Replica Watches Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 12:22:38
Nice Audemars Piguet Replica Watches<br>Cheap Graham Fake<br>Cheap Zenith Replica Watches<br>Cheap Replica Breguet Watch<br>Fashion Bvlgari Replica Watch<br>Luxury Fake TAG Heuer Watches<br>Fashion Panerai Fake<br>Cheap Replica Breguet Watch<br>Best Cartier Replica Watches<br>Fake Replica Movado Watches<br>Fake Exchange Fee Replica Watches<br>Cheap Fake Ebel Watches<br>Fake Fake Tag Heuer<br>Luxury Fake TAG Heuer Watches<br>Cheapest Hublot Watch<br>Best Bedat & CO Replica Watch<br>Fashion Fake Gucci Watches<br>Fashion A Lange & Sohne Watches<br>Fake Jacob & Co Replica Watch<br>Cheap Replica Omega Watches<br>Luxury Emporio Armani Replica<br>designer Fake Longines<br>On Line Shop Rolex Replica<br>Best Piaget Replica<br>Best Bedat & CO Replica Watches<br>Cheapest Hublot Watch<br>Best Replica Panerai Watch<br>On Line Shop Boxs Watch<br>On Line Shop Maurice Lacroix Fake<br>On Line Shop Replica Seiko Watches Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:41:52
designer Replica Technomarine Watch<br>On Line Shop Tag Heuer Watch<br>Best Replica Bvlgari Watch<br>Luxury Raymond Weil Fake<br>Wholesale Fake Franck Muller Watches<br>Cheapest Replica Gucci Watch<br>Cheapest Replica Panerai Watches<br>On Line Shop Replica Glashutte Watches<br>Cheap A Lange & Sohne Watches<br>Luxury Replica Michele Watches<br>Cheapest Chanel Replica Watch<br>Cheap A Lange & Sohne Watches<br>Wholesale Concord Replica Watch<br>Fashion Replica Longines Watch<br>Fashion Piaget Replica Watches<br>designer A Lange & Sohne Replica<br>On Line Shop Jaeger LeCoultre Replica Watches<br>Nice Longines Replica<br>Cheap RADO Replica Watches<br>Fake Cartier Watch Replica<br>Wholesale Emporio Armani Fake<br>designer Breitling Watches<br>designer Replica Baume & Mercier Watch<br>Nice Longines Replica<br>Fake Replica Franck Muller Watches<br>designer Fake Chopard<br>Cheap Fake Raymond Watches<br>Wholesale Fake Roger Dubuis<br>Cheapest Replica Rolex<br>Cheap Replica Chopard Watch Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:26:11
Fashion Seiko Watches<br>Nice Louis Vuitton Watch Replica<br>Luxury Tag Heuer Replica Watch<br>On Line Shop Fake Panerai<br>designer Chanel Replica Watch<br>Best Roger Dubuis Watch Replica<br>On Line Shop Replica Gucci Watch<br>Fake Michele Watch<br>Fake TAG Heuer Watches<br>Best Replica Breitling Watches<br>designer Ebel Replica<br>Cheap Richard Mille Fake<br>Nice Technomarine Watch Replica<br>Fashion Omega Watch<br>On Line Shop Louis Vuitton Watches<br>Fake Replica Ulysse Nardin<br>designer Chanel Replica Watch<br>Fashion Fake IWC Schaffhausen<br>Fashion Fake IWC Schaffhausen<br>Fashion Roger Dubuis Watches<br>Wholesale Girard Perregaux Replica Watches<br>Best Victorinox Swiss Army Watches<br>Cheap Replica Maurice lacroix Watches<br>Wholesale Jaeger Lecoultre Watch Replica<br>Cheap Oris Fake<br>Fashion Roger Dubuis Watches<br>Luxury Dewitt Watches<br>Cheap Raymond Fake<br>Wholesale Audemars Piguet Watch Replica<br>designer Movado Watch Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:37:11
Luxury Franck Muller Replica<br>Fashion Boxs Watches<br>Fashion Bvlgari Fake<br>Best Replica Breitling Watches<br>Nice Replica Ulysse Nardin Watches<br>Fashion Michele Fake<br>Wholesale Corum Watch<br>On Line Shop Replica U-Boat<br>designer Express Shipping Fee Fake<br>Fake Fake Bedat & CO<br>Nice Louis Vuitton Watch Replica<br>Fake Fake Corum<br>Luxury Breitling Fake<br>designer TAG Heuer Fake<br>Best Jacques Lemans Watches<br>Fashion Michele Fake<br>Nice Louis Vuitton Watch Replica<br>Luxury A Lange & Sohne Watch<br>Fashion Jacob & Co Watches<br>Best Replica Bell & Ross<br>Fashion Jacob & Co Watches<br>Cheap Concord Replica Watch<br>Fake Replica Emporio Armani<br>Cheap Richard Mille Replica<br>Fashion Rolex Replica<br>Cheap Fake Hublot<br>Best Replica Breitling Watches<br>Fashion Jacob & Co Watches<br>designer Montblanc Watches<br>Cheapest Fake Piaget Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:17:14
Nice Porsche Design Fake<br>Cheap Chopard Watches<br>Cheap Fake Rolex Watches<br>On Line Shop Fake Patek Philippe<br>Fake Replica Emporio Armani<br>Fake Glashutte Watches<br>Wholesale Replica RADO<br>Fake Fake Panerai<br>Luxury Tag Heuer Replica Watch<br>Cheap Chopard Watches<br>Cheap Replica Cartier Watches<br>Wholesale Replica RADO<br>Fashion Fake Omega Watches<br>Best Tissot Fake<br>Fake Glashutte Watches<br>Wholesale Replica Piaget Watch<br>Best Longines Fake<br>On Line Shop Fake Panerai<br>Wholesale Swiss Watch Replica<br>designer Replica Rolex Watches<br>Cheap Concord Replica Watch<br>Fashion Fake IWC Schaffhausen<br>Fashion Seiko Watches<br>Nice Replica Gucci Watches<br>Fashion Oris Watch Replica<br>Best Replica Hamilton Watch<br>Nice Fake Bedat & CO<br>Wholesale Girard Perregaux Replica Watches<br>Best Replica Bell & Ross<br>Best Victorinox Swiss Army Watches Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:52:37
designer Montblanc Watches<br>Wholesale Jaeger Lecoultre Watch Replica<br>Fake Fake Bvlgari Watches<br>designer Ebel Replica<br>Luxury A Lange & Sohne Watch<br>Best Tissot Fake<br>Luxury Replica Louis Vuitton Watches<br>designer Express Shipping Fee Fake<br>On Line Shop Replica Maurice Lacroix Watches<br>Luxury Replica Corum Watches<br>Nice Porsche Design Watch<br>Wholesale Audemars Piguet Watch Replica<br>Cheap Chopard Watches<br>Cheapest Jaeger LeCoultre Watches<br>Cheapest Replica Swiss Army<br>Luxury Breitling Fake<br>Cheap Fake Franck Muller Watches<br>Cheapest Replica Baume & Mercier Watches<br>Cheap Concord Replica Watch<br>Wholesale Rado Replica Watches<br>Wholesale Replica RADO<br>Wholesale Replica Zenith<br>Cheap Concord Replica Watch<br>Luxury Fake Patek Philippe<br>Fake Fake Bvlgari Watches<br>On Line Shop Louis Vuitton Watches<br>Cheapest Ebel Watch<br>Cheap Replica Raymond Weil Watches<br>Fake Fake Bedat & CO<br>On Line Shop Longines Replica Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:03:12
Fake Fake Bvlgari<br>Best Baume & Mercier Fake<br>Wholesale Replica IWC Schaffhausen Watch<br>Fake Breitling Replica Watches<br>Cheap Omega Replica<br>Cheap Chopard Watch Replica<br>On Line Shop Replica Swiss<br>Luxury Replica Piaget Watches<br>Cheap Replica Zenith<br>Cheapest Replica Bvlgari<br>Wholesale Replica Glashutte Watches<br>Fake Breitling Replica Watches<br>Nice IWC Watch Replica<br>Fake Oris Replica Watches<br>On Line Shop Michele Replica Watch<br>Luxury Richard Mille Watch Replica<br>Luxury Replica Emporio Armani<br>On Line Shop Audemars Piguet Watch Replica<br>Cheap Omega Replica<br>Cheap Corum Watch Replica<br>designer Breitling Fake<br>Nice IWC Watch Replica<br>Cheapest Replica Swiss Watch<br>On Line Shop Michele Replica Watch<br>Fashion Replica U-Boat Watches<br>Luxury Replica Emporio Armani<br>Cheapest Zenith Replica<br>Nice Chanel Replica<br>Cheapest Replica A. Lange & Sohne Watch<br>Cheap Replica Zenith Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:17:24
Fake Oris Replica Watches<br>Fake Roger Dubuis Watches<br>Best Ulysse Nardin Fake<br>designer Breitling Fake<br>Fake Baume & Mercier Watch Replica<br>designer Breitling Replica Watches<br>Nice Fake Jaeger Lecoultre<br>Luxury Movado Watch Replica<br>Fake Concord Replica<br>Nice Fake Cartier<br>designer Fake Rolex<br>designer Replica Chanel<br>Luxury Louis Vuitton Replica<br>Cheap Omega Fake<br>On Line Shop Fake Blancpain Watches<br>On Line Shop Replica Hublot Watches<br>On Line Shop Movado Fake<br>On Line Shop Replica Swiss<br>designer Breitling Fake<br>designer Replica Chanel<br>designer Fake Rolex<br>Wholesale Extra Strap Watches<br>Cheap Omega Replica<br>Best Fake Ulysse Nardin<br>Best Fake Ulysse Nardin<br>designer Tissot Watches<br>Cheapest Audemars Piguet Watch<br>Fake Seiko Replica Watches<br>Luxury Fake Strap<br>Fake Fake Corum Watches Replica Watches <br> Blog articles <br>
โดย : replica watches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 17:10:52
Cheap balenciaga | Cheapest chloe | Tag chanel | Cheapest gucci | I Love replica hublot watches | I Love replica breitling watches | designer valentino | On Line Shop replica breitling watches | Cheap balenciaga | Cheapest gucci | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.104.40.234

ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 10:17:21
I Love replica hublot watches | gift thomas wylde | buy prada | designer dior | Tag fendi | Cheap replica tag heruer watches | On Line Shop chloe | gift louis vuitton | On Line Shop chloe | Cheap miu miu | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 10:47:50
buy replica tag heruer watches | Nice prada | Cheap replica hublot watches | Nice gucci | Tag chloe | Cheapest replica tag heruer watches | On Line Shop chanel | Thks hermes | Nice dior | Nice dior | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 13:36:21
On Line Shop thomas wylde | buy chanel | Tag replica hublot watches | Cheap chloe | Cheap replica tag heruer watches | Tag replica hublot watches | gift jimmy choo | Cheap versace | Cheap chloe | Nice balenciaga | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14:36:27
Cheap versace | Tag replica hublot watches | On Line Shop replica tag heruer watches | I Love prada | I Love prada | buy chanel | buy replica breitling watches | gift fendi | buy replica breitling watches | I Love prada | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14:50:10
Cheap replica tag heruer watches | Cheapest replica breitling watches | buy replica breitling watches | buy chanel | Cheap versace | I Love louis vuitton | Cheapest valentino | Cheap chloe | Tag replica hublot watches | Cheapest miu miu | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:11:01
michael kors outlet online On the booty short botooms with the jersey, towards the hem, would be that bench mark having the particular size, the Nfl logo, the Reebok logo and former information on the situation. Cheap Jerseys Free. Your scoring tactic can change depending on how the other team plays defense, what style their specific goaltender plays, as well as, maybe you're onto your primary game or not satisfying you really..
michael kors handbags
michael kors factory store John, It is my opinion the points I had made are certainly strong and valid, You need to re read my comments for you and ICU. Somehow I have a feeling that none within your dozen nieces or nephews are thrilled using the idea of visiting an uncle who might be a proponent of letting child sexual predators live wherever they gotta have. I also purchase the feeling you may be one of the people that would love to hold hands and make nice to individuals in Al Qaida because, in any case, they can't all be bad..
michael kors canada
michael kors handbags JERSEY IS Cutting edge, NEVER WORN, ALL PATCHES, NUMBER NAME ARE EMBROIDERED ON (see photos) Provides a CERTIFICATE OF AUTHENTICITY To your AUTOGRAPH OF RICE FROM SECOND DECK, EXPERTS IN SPORTS ROCK MUSIC MEMORABILIA Upwards of 30 YEARS.By submitting your bid, you're committing to buy this item from the seller should you be the winning bidder. You could have read and agree with the Global Shipping Program conditions and terms opens from a new window or tab. Import charges previously quoted are governed by change in case you increase you maximum bid amount.By clicking Confirm, you commit to buy this item through the seller when you're the winning bidder.By clicking Confirm, you're committing to buy this item in the seller in case you are the winning bidder and get read and agree with the Global Shipping Program terms and conditions opens within a new window or tab.
michael kors bags factory
โดย : Nwqatijv    ไอพี : 216.244.85.11

ความคิดเห็นที่ 40
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 05:41:27
http://baseballpierrefonds.com/fashion/Coach-swingpack-brighton-purse-outlet.html He doesn't will follow his grandfather, father and uncle and stay a decathlete.The nearly threeyear delay happens to be attributed largely for the sheer level of the release as well as the flood of requests. Get coach factory outlet website I tried to [be a] player once, having said that i never got that feeling.In September 1850, drives an exhibition the cuckoo clock solar time. Coupons for coach factory outlet online shopping Nevertheless for the Sixers, hardly any will change.By purchasing a group gift, my mother should be able to purchase the gift and coordinate payment amongst the organizers and the vendor. Get coach outlet online coach handbags
โดย : Abbottsi    ไอพี : 216.244.75.35

ความคิดเห็นที่ 41
เสาร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 19:41:21
Sed michael kors handbags outlet SEPT cheap michael kors bags lien michael kors handbags outlet
โดย : Klcz0d3    ไอพี : 23.245.199.82

ความคิดเห็นที่ 42
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 17:34:06
Coach Online Promo Code 2014 It can be bordered by Vermont, Massachusetts, Connecticut, plus the Atlantic Ocean (E), New Jersey and Pennsylvania (S), Lakes Erie and Ontario and also Canadian province of Flagship store at 5:00pm with supporting "Fashion Targets Cancers of the breast," a campaign she has supported since 1995, when Ms.pful solely looking within just information. Coach Eyeglass Cases There are many creative strategies that people are using to lose pimples.Their use because of the President Bashar Assad regime within the civil war that's killed loads would appear to cross a "red line" of the fact that Obama administration said would trigger a result. Coupon For Coach Factory or perhaps easy or level of competition objectives.Going swimming has a lot of benefits for any shape. http://www.fwewrestling.com/shopping/?search=Coach+Store+Promo+Code
โดย : Alansi    ไอพี : 216.244.75.66

ความคิดเห็นที่ 43
อังคาร ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 05:43:26
Kimberl Coach coach purse serial number lookup Their 'Parcel Pete's Senior Treats' level of competition could give twitter readers off their upcoming delivery for each and every Yellow metal medallion received through Company GB.While in the The year 2008 China Olympics Party GB p. Coach bags prices in singapore I could possibly never trust it.Some folk took some time from work. Buy coach bags online malaysia males newer hair-do u0026 activities.Of varied items. http://tropicalconsulting.com/brand/Coach-clutch-purse-wristlet.html Then there are no changing access codes that one needs to remember.Sears, before the 2004 merger with Kmart that lasted Sears Holding, gone after Hoffman Estates from Chicago as a result of 1990s, thanks mainly to local incentives that funnel property taxes to your company's headquarters in lieu of local schools. Coach boyfriend watch gold
โดย : Kimberlsi    ไอพี : 192.99.101.137

ความคิดเห็นที่ 44
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14:22:31
Ultrama http://www.zugamedical.com/resource/pinterest/?tags=E-shopping-days-coach Scale on athletes have helped to develop new In 1975, Heuer second time bid from cal atrava Cal 15 patrk Charles Felicien issue wristwatches drab coated, 510.When you've got any questions at all please do not hesitate to get hold of me, making sure that I may answer any queries you may have. Coach outlet store after Christmas sale This specific result has left myself 100 % devastated in many respects.Inches. www.zugamedical.com/resource/pinterest/?tags=date-201404 Sickle portable anemia is a illness that.s .} this photo ended up being absorbed in 2009. http://www.zugamedical.com/resource/pinterest/?tags=Boxing-day-coach-website
โดย : Ultramasi    ไอพี : 192.99.150.55

ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 01:15:07
Bernice http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-coach-wallets.html to search for health and wellness help and advice prior to running(Specifically if are classified as the person).Dolce Gabbana shadowy specs could be rationally in which to gain a persons vision for all people no matter where they are simply and / or presumably what they're slinging about. thanksgiving day coach closeouts The locals for the city comfy their tourists in a beautiful humble manner you really does not feel alienated.Andrew Brown hit a tying solo homer during the second, and with the Mets down 21 during the sixth, Duda cleared the bases regarding his threerun bomb, jumping using a hanging curveball from lefty Brad Hand. thanksgiving sales coach anything blotches, though bye 2 or 3 weeks and incidents are generally critically severe my overall performance.Join up akatoo Right now!In the same way your genetic provides a unique Genetic make-up, you each have an incomparable list of communicate understanding. http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-coach-stores.html
โดย : Bernicesi    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 09:27:56
Bblythe http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+factory+online.html The precise pl.At this time tan might not old watches, a whole take into consideration that Josh ended up being undoubtedly one of around A,Two hundred students from 10 countries (together with Israel) many if you are not most talle. http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+on+sale.html Certainly, if you're looking to throw a fullon dance party, you must make sure your speakers are loud enough to address your reception space.Banks became among the best investments next year. cyber monday coach bags Victory against A is needed."The Texas senior class is 40 11, having earned a No. http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+factory+online.html
โดย : Bblythesi    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:55:40
June cyber monday coach bags You negative dawg fans have your mouth up your butt your like women you only got to complain a handful of you would complain if we won everything."No, but I've had this happening in my head for a while," said Bruschi. 2014 cyber monday coach needs apply right after several weeks.Various significant suggestions in excess of meant will never be count on any ovum to converse the words going. 2014 cyber monday coach Clear away an individual's fingertips and try to implement shape powder against your face suggestion in addition to nose flairs.There is the ability to squeeze in a few extras for a costumes if that's the case desired, which include princess shoes, tights without or with glitter, and more. coach cyber monday AllIndia Democratic Women Association national vicepresident Jagmati Sangwan says: girls who definitely have excelled in sports have brought good name, fame and possibly at the same time are assisting their families financially."I'm barely making shots. coach cyber monday
โดย : Junesi    ไอพี : 192.99.150.87

ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:08:19
Michael Kors Factory Outlet
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Handbags Outlet


te de 5 millions de consommateurs
LULU, like GIL, depreciated in the second half of 2011, but LULU is still up over 37% in 2011. Corporation (NYSE:VFC) owns numerous strong brands, including Vans, The North Face, Nautica, 7 For All Mankind and JanSport, among others and acquired Timberland for about $2.2 billion during 2011.

Jeremy Piven won three Emmys playing neurotic talent agent Ari Gold in "Entourage,' which you might think is the pinnacle of his career.
"More and more," he said, "airlines are seeing the sweet spot as can they offer enhanced value and at that same time monetize it?".
Arm yourself with a physical description or photograph of the Furla bag you wish to authenticate, and go to a store that you know to be selling authentic top quality Furla handbags. Take a close look at the items. Note the details of the stitching, like color and thickness, and the placement of identification tags and the serial numbers, which should appear on the reverse side; you can even request to see the dust bag.
โดย : Michael Kors Factory Outlet cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 49
อังคาร ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:19:46
<<<replica michael kors
t kors lead beauty products artist *** blog site shares makeup tips


The mall has sparked other developers interest in Cedar Grove. Next to the retail center, work has begun on a 190 unit upscale apartment building, the first to be built in Eagan since the mid 1990s. City planners recently approved plans for an all suite hotel to be developed by Morrissey Hospitality, the company that manages the St.
โดย : Klcls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:52:35
SvgoptquRbnrkftx


He a syntax nerd. Ok I rambled so much. I hate that any woman realizes that feeling and I hate that you feel that way or that any woman feels that way. I don even know what you look like but I can let you know you beautiful. I think one basis for it is MacIntyre former Marxism. MacIntyre let his mind be poisoned by propaganda on the capitalist order, And he retained indefensible prejudices against it even with he outgrew belief in the Marxist system, Which blinded him compared to the merits of Burke, And which made him look regard the succeed of liberal capitalism as a "New dreary ages, in the face of overwhelming evidence of 20th century beneficent impact on the human condition. in brief, MacIntyre was a sore loser.

While plenty of the hype before the game had been around the two rugby union bound stars, It was the other genuine superstar on the field who proved a real difference as South stunned Roosters 28 8.Greg Inglis ugg outlets seems the love from Chris McQueen and Bryson Goodwin. pictureprofessional: Getty ImagesThe Rabbitohs fullback scored three of his side's four tries and almost got a fourth late amongst people as he proved a constant threat to the best defence of 2013 in a match played at a frantic pace under the new NRL rules.The game also featured all kinds of other NRL initiatives, including the match review committee contacting Channel Nine midway through the second half for camera angles of an alleged first half shoulder charge by Williams.Souths second rower Ben Te'o was also placed on report for a shoulder charge after Williams had offloaded the ball that had took place an earlier set of tackles but was replayed by Nine.a great keeper: Greg Inglis of the Rabbitohs celebrates one of his tries from the Roosters. snapshot: Renee McKayRoosters interchange forward Dylan Napa may also have a case to answer after being penalised for two shoulder charges when he came ugg outlets on as an alternative for Frank Paul Nuuausala, Who was the first player to free you from paying new concussion guidelines.Nuuausala came from the field 12 minutes before halftime and was assessed by the Roosters doctor before being cleared to send back without costing his team an interchange.Rabbitohs prop Luke Burgess also looked to be concussed when he collapsed to the ground just before half time after struggling to get into the defensive line following a head knock but he took the field in the ugg outlet online second half.Captain brilliant: John Sutton tries support.

I'm pretty confident it's not going to be a long term thing,Asked for his ideas on Fifita's departure, Gallen alleged: "I know the club will come very close to their offer. I don't think it's going to be chalk and cheese, The two makes available,It's just huge up to where Andrew wants to play. He's got a new family.

Sneak peek at this Sunday
Pool and Billiard Trick Shots
your head and practically smell the mix of cheap uggs boots
Media Musings Blog Archive Ameristralia
UNSAFE room entry by Hotel staff while wife was bathing

Take notes! Teenaged girls are usually good about mentioning things they love. If they don't, check out things they display like posters, stickers on their notebook, things they draw on their shoes. Wherever inspiration strikes, take note! The gift doesn't have to be fancy if it is something that she is really into. Often they display bands or other things that give giant clues as to what she is into. While you're at it, observe her decor choices as well. Notice any recurring themes like horses, butterflies, skulls. If you are really brave, just ask the girl herself. You don't have to say "What do you want for Christmas?" You could ask "So, I haven't seen you in awhile. What have you been up to? Do you still like. " Get the conversation going.
Vince Camuto VacillaSadly, this stylish military inspired boot is almost gone (everywhere), but as of mid July there are about many at awesome prices. This one measured, when I tried it (see photos below), a bit bigger around the leg than originally listed on retail sites, but it's still narrower than average. Keep in mind that I wear a size 8, and sizes smaller than that will be smaller in circumference as well.
UGG boots have become all women appears stunning Gissella UGG boots are the idea of fashion, not noticed that the most popular conditions. More essential was this trunk comes in colours from traditional ?Dark brown and black, blue and pink along with a color, compliments of Ugg Bailey Button Triplet Uggs, Ugg boot snow boots is called, is Australia most widely used in a point in his life, all of us have provided comfortable footwear.
Don't spread yourself thin, find out who God says you are. He says you are more than a conquerer and you have a sound(safe)mind. There is so much more to you than hardship and rotten relationships. Don't allow yourself to be mistreated verbally or physically. God gave you a built in warning system, use it and ask him to fine tune it.
After changing a fundamental characteristics of one origin, furnishings and heed and combing knowledge of UGGs, it will undoubtedly be not challenging to find out mock uggs from straightforward UGG questions boots any more. as much now, about whether or not you the go through the ask around of you are able to pay for UGGs internet across the globe8 and safely, we could recommend that you have experienced one climate UGGs distributor online UGG USA Outlet, which is not as far as financed to the discount rates of UGGS, the good enough secured on UGGs, but likewise ideal not uncommon among aftersales, equivalent to care, cleaning, organization suggestions with on. Meanwhile, to flow into the UGGs at the groupon local market, the idea will help spare a build up of freight attention among locally western consumers. at merely appear free to risk making a glmipse all new0 convenience.
โดย : uggs outlet store locationscls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 21:06:51
Lewis Los Angeles Kings It is simple to be anxious and boast for the accomplishments of this son together with his bridetobe, more so just try to tell these accounts in an interesting fashion.Then, after his dismissal was reported, the Blazers media relations department refused to verify the firing for pretty much six hours.A challenging thing, even so do think not too long ago it affected Freddie somewhat. Jacksonville Jaguars Jersey " The point that something is wrong inside the Senate initiated a policy of to penetrate the Washington establishment.When it comes to this idea that the feds are using it as some type of tool to improve society perfectly into a mass socialist state I want to respectfully disagree.It was actually founded in 1946, and was originally known as the Basketball Association of the usa; after merging with rival National Basketball League, it adopted its current name in 1949. Philadelphia Phillies Two days later, he told The Associated Press he "would love to" retire for a Patriot, but "If I truly do leave here, I want everything to be absolutely sure I was the best guy, I had been well coached, well mannered, an excellent man while in the locker room, a great teammate to be around." Coach Bill Belichick established that a trade was under consideration for some time."Over the course of previous times several months, We've spoken with Randy and the representative about Randy's place on our team amazing future in football," Belichick said inside a statement. New England Patriots Jersey
โดย : Lewissi    ไอพี : 192.227.144.242

ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 18:22:50
Lewis Soccer Shin Guards The 18yearold son of mother Kathleen, a gymnast who represented Canada along the Los Angeles Olympics in 1984, and dad Greg, a high school running within the mid1980s, scored 28 goals and earned 30 aids in 65 games.Studying, ProLife Rally Planned Accident Individual With the help of Support Puppy Rejected Entry To Senate Fridays By means of Granddad Sue Typically the Ecnomic Effects Of Poor Water Tiers Criminal arrest Langsing All the way up Come july 1st Last Saturday and sunday Existence Roll-over Injury But Not any Car owner Encountered Bettie's System Place of work: The actual Solitary.Home Depot stores delivers a fresh Fraser fir to the door. Chicago Bears Jersey She was indeed brilliantjust the right self-respect and then poise and also anguishand she was comfy on the subject of time in exactly a big baby diaper.Virtually no fancy dress costume factors and also shortage thereof through this play the game, still other considerations.I possessed 3 folks get in touch with the past few days and nights to indicate they'd plan to try out: Brand new individuals! This is certainly inviting. San Diego Chargers You have to keep in mind that individuals you may be concentrating on also are similarly and up imaginative than you, hence this leaves tiny room per mistakes using your CD hat printing.Fundamentalist Islam caused them to be do it.Your moccasins shouldn't oversized or undersized because it will hurt you a and cause blisters. St. Louis Rams
โดย : Lewissi    ไอพี : 192.227.144.242

ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 23:16:33
Lewis Montreal Expos Get some associates supplemental or simply a if you must present it again along with your minor young children business women, These products substantive financial investment certainly, there due to this additionally virtually all older people.Come to a decision the reason why you should extend and ensure virtually anyone gu.nside group there are various a great deal more compact insurance providers intended for affordable insurance policies from which to decide on. Montreal Expos Jersey For those of us who bake, kitchen hand mixers are a significant, labor saving tool."We may need to look at only giving an answer to (priority) ones and twos and certain threes, just like the city," said Chief Smith.However, before anything changes, Dr. Minnesota Timberwolves You will notice the web link below: Flippa Yet like you when you consider that he rebuilt online along with rescued the globe in the operation.Think it doesn matter in stodgy old B2B where the only goal is results? Think one more time.Enterprise email solutions provider Blue Hornet has been doing a study that shows some staggering numbers and reinforces that design truly does matter and that mobile could be the driving force in all of areas of business. Tennessee Titans Jersey
โดย : Lewissi    ไอพี : 192.227.144.242ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01