[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

jkzngn.jpg

กศน.อำเภอบัวลาย ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 

  


ประวัติ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ.2551 เดิมอยู่ในความดูแลของศูนย์ กศน.บัวใหญ่ มีสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ วัดปทุมวนาราม (วัดป่าหนองบัวลาย) ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ที่ 9/6 ถนนหนองแวง-บัวใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา บริหารงานโดย นางสาวรัศมี  ศรีภิบาล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย คนปัจจุบัน

บุคลากร  กศน.อำเภอบัวลาย  ทั้งหมด 10 คน

1. นางสาวรัศมี            ศรีภิบาล              ผอ.กศน.อำเภอบัวลาย

2. นางกฤติมาภรณ์      สืบสำราญ           ครู อาสาสมัครฯ

3. นางสาวนิภา            ติระวัฒนศักดิ์       หัวหน้าครูกศน.ตำบลบัวลาย

4. นายทวิช                 ชัยสิน                    หัวหน้าครู กศน.ตำบลโนนจาน

5. นางกนกรัตน์           วงกฎ                   หัวหน้าครู กศน.ตำบลหนองหว้า

6. นางจันทนี                ศรีนอก                  หัวหน้าครู กศน.ตำบลเมืองพะไล

7. นางทัศวรรณ           ลุนลี                      บรรณารักษ์จ้างเหมา

8. นางสาววราภรณ์      จุมพลมา              ครูผู้สอนคนพิการ

9. นางสาวจิดาภา        ราชสมบัติ             เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. นายขจรศักดิ์           ศรีเจ้ย                  พนักงานบริการ

      

พื้นที่ให้บริการการศึกษา  4  ตำบล  1  เทศบาล  45  หมู่บ้าน ดังนี้ 

      1.  ตำบลบัวลาย        13   หมู่บ้าน  1   เทศบาล

      2.  ตำบลโนนจาน      14   หมู่บ้าน

      3.  ตำบลหนองหว้า     9   หมู่บ้าน

      4.  ตำบลเมืองพะไล    9   หมู่บ้าน

         

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบัวลาย
9/6 ถนนหนองแวง-บัวใหญ่ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-2849815, 087-2486851, 084-5487147, 082-8649660,  080-1535667
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01