[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กศน.อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา   เข้าชม :  [144]
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ กศน.ตำบลและการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันอังคารและพุธที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นคร   เข้าชม :  [181]
 

กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบล และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช.ดำเนินการจัดสอบปลายภา  เข้าชม :  [179]

 

1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบล และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. ร่วมจัดกิจกรรมโคร  เข้าชม :  [189]

22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช.เข้าร่วมเป็นเกียร  เข้าชม :  [186]

17 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. ร่วมประชุมประ  เข้าชม :  [163]

15 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ กศน.ตำบล( D  เข้าชม :  [171]

11 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง นางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช.และนักศึกษา กศน.ตำ  เข้าชม :  [175]

30 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบล และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. ร่วมประชุมเพื่อเต  เข้าชม :  [168]

30 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง นางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. และนักศึกษา กศน.  เข้าชม :  [184]

30 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพวง
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย ครู กศน.ตำบลชุมพวง และนางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก ครู ศรช. เข้าประชุมประ  เข้าชม :  [147]
 นายบุญส่ง  สุภเดช
ผอ.กศน.อำเภอชุมพวง
นางสาวภัทิรา  เพชรพิมาย 
หัวหน้า กศน.ตำบลชุมพวงนางสาวกัญภร  ท่าพิมาย
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

    


 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31