[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 

กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกอนุถรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา   เข้าชม :  [267]

 

14 / ก.ค. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
นักศึกษากศน.ตำบลโนนสมบูรณ์เข้าร่วมโครงการค่ายความรู้สู่คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้การทำโครงงาน  เข้าชม :  [294]

14 / ก.ค. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่่วมอบโครงการค่ายความรู้สู่คุณภาพ  เข้าชม :  [253]

27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมการพบกลุ่ม ให้นักศึกษา ทำโครงงาน  เข้าชม :  [246]

26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เสิงสาง
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์  เข้าชม :  [229]

26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เสิงสาง
ครู กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมงานวัน คนเสิงสางหัวใจสีขาว วันต่อต้านยาเสพติด  เข้าชม :  [235]

21 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
เปิดโครงการบ้านอัจฉริยะ   เข้าชม :  [272]

6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา ๒ / ๒๕๕๕  เข้าชม :  [310]

6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรม 5 ส  เข้าชม :  [253]
 

 
นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์
ผอ.กศน.อำเภอเสิงสาง
นายชาญชัย  ทดทะศรี
หัวหน้า กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์