[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

 

 

ข้อมูลนักศึกษา กศน.ตำบลไทยสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  4  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  16  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  47  คน

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  1  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  7  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  6 คน

 

รวมทั้งหมดจำนวน  81  คนเข้าชม : 784
 
นายศาตพรพงษ์   สงวนสินวัฒนา  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  โทรศัพท์ 086-3074105
กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail : Abkungzakub@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin