[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบล

 

       กศน.ตำบลกุดน้อยปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านกุดน้อย หมู่ที่1 ตำบลกุดน้อย   อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคาร 1ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมประมาณ 400 ตารางเมตรในอดีต กศน.ตำบลกุดน้อย ได้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บ้านพักข้าราชการสถานีอนามัยตำบลกุดน้อย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีข้าราชการเข้ามาพัก โดยใช้พื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาใน พ..2550 ได้มีข้าราชการย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ กศน.ตำบลจึงต้องหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ทางคณะกรรมการและอาสาสมัครนักเรียน ครูศรช.และครูอาสาได้ร่วมกันปรึกษาและทำหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อขอใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ร่วมกับกลุ่มทอผ้าไหมของตำบลกุดน้อย และได้รับความอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการสื่อต่างๆตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการการจัดกิจกรรมการสอนเป็นอย่างดี

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 ได้ดำเนินการทำพิธีเปิด กศน.ตำบลกุดน้อย โดยมีประธานในพิธี คือ นายแพง ขันจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด กศน.ตำบล จำนวน200คน กศน.ตำบลได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและจะพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 


เข้าชม : 1015
 
ครูสาวิตรี มะลิลา โทรศัพท์ 081-548-2411
กศน.ตำบลกุดน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail :malila4020@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin