[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

จำนวนประชากรตำบล

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,594 คน
เป็นชาย 3,697 คน  หญิง 3,897 คน
จำนวนประชากรรายหมู่บ้าน

  หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านกุดน้อย

๑๕๘

๑๖๒

๓๒๐

๑๐๕

2

วังกรวด

๒๔๗

๒๘๗

๕๓๔

๑๔๖

3

กุดเต่างับ

๑๘๒

๒๐๐

๓๘๒

๑๐๒

4

บ้านหนองสลักใด

๕๒๕

๕๕๓

,๐๗๘

๒๙๕

5

บ้านดอนนกเขา

๑๕๙

๑๖๒

๓๒๑

๘๐

6

บ้านโนนเสลา

๓๕๐

๓๖๔

๗๑๔

๒๐๐

7

บ้านดอนมะนาว

๑๕๙

๑๕๔

๓๑๓

๗๘

8

บ้านหัวสระ

๓๓๗

๓๖๖

๗๐๓

๑๔๖

9

บ้านถนนนาดี

๒๒๔

๒๗๑

๔๙๕

๑๖๗

10

บ้านไก่เส่า

๑๒๘

๑๒๔

๒๕๒

๖๖

11

บ้านใหม่กม.9

๖๒๙

๖๔๗

,๒๗๖

๓๖๗

12

บ้านสะพานหงษ์

๑๙๘

๒๒๒

๔๒๐

๑๐๗

13

บ้านปรางค์เก่า

๒๘๑

๒๖๘

๕๔๙

๑๓๘

14

บ้านบ่อทอง

๑๒๐

๑๑๗

๒๓๗

๖๓

รวม

,๖๙๗

,๘๙๗

,๕๙๔

,๐๖๐

 

                                    

 

 

 

                           

 

                                                                                                                                                         

 

 เข้าชม : 396
 
ครูสาวิตรี มะลิลา โทรศัพท์ 081-548-2411
กศน.ตำบลกุดน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail :malila4020@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin