[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

                                  ผู้นำชุมชนตำบลกุดน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
1
กุดน้อย
นายชานนท์  วงศ์สุระพิศ (กำนัน)
2
วังกรวด
นายวุฒินันท์  เล็กสีโต
3
กุดเต่างับ
นายประคอง  แสนธิ
4
หนองสลักได
นายวิทยา  สารจันทึก
5
ดอนนกเขา
นายสาคร  ชมจันทึก
6
โนนเสลา
นายจรูญ  กิจจันทึก
7
ดอนมะนาว
นางประภาวัลย์  ฝอดสูงเนิน
8
หัวสระ
นายดนัย  ภาวจันทึก
9
ถนนนาดี
นางอำนวย  ผ่องสูงเนิน
10
ไก่เส่า
นายปัญญา  กันจันทึก
11
กม.9
นายธงชัย  สิทธิกูลเกียรติ
12
สะพานหงส์
นายส่งดี  ใสจันทึก
13
ปรางค์เก่า
นางถนอม  ขาวงาม
14
บ่อทอง
นายจำเนียร  จุ้ยจันทึก

 

 

 เข้าชม : 399
 
ครูสาวิตรี มะลิลา โทรศัพท์ 081-548-2411
กศน.ตำบลกุดน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail :malila4020@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin