[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
ไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า)
10 คำถามไขความจริงเกี่ยวกับไวรัสโรโรน่า   เข้าชม :  [38]
ส้มโอหวานรสดี
ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   เข้าชม :  [326]
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลโค้งยาง  เข้าชม :  [33]

 

3 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เข้าชม :  [39]

30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
กศน.ตำบลโค้งยาง จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำปุ๋ยชีวภาพ  เข้าชม :  [37]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสูงเนิน รับสมัครเรียนออนไลน์
กศน.อำเภอสูงเนิน รับสมัครเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2563  เข้าชม :  [46]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9-11 มีนาคม 2563
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าชม :  [49]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5-7 มีนาคม 2563
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าชม :  [43]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน  เข้าชม :  [45]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เข้าชม :  [40]

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [35]
 นางสาวสุดารัตน์  แดงอิทธิภัค
ผอ.กศน.อำเภอสูงเนิน
นายมานพ  สะออนรัมย์
ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสาวนพวรรณ  สิงห์น้อย
ครู กศน.ตำบลโค้งยาง

 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31