[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบล

 

                              

กศน.ตำบลไทยสามัคคีจัดตั้งขึ้น  โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก อบต.ไทยสามัคคี ให้ใช้หอประชุมของ   อบต.ไทยสามัคคี    ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทยสามัคคี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทยสามัคคี มีความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเห็นควรประกาศ จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน อบต.ไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และได้ยกฐานะเป็น กศน.ตำบลไทยสามัคคี ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

- ทำการเปิดเมื่อวันที่      13 ธันวาคม   2552
- ประธานในพิธีเปิดโดย   นายประนอม   โพธิ์คำ สส.นครราชสีมา เขต 2
- จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเปิด  420  คนเข้าชม : 1115
 
นางสาวทัศนีย์   เนยครบุรี     ครู กศน.ตำบลครบุรี
กศน.ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โทร 087-0816223,098-8788803

 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin