[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลโคกกระชาย
 
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบล

1. นายสมศักดิ์ ใหญ่โนนสูง           ประธาน 
2
.นายประจักษ์ ปัดครบุรี              รองประธาน
3. 
นายบุญสืบ ชั่งสิน                    กรรมการ
.นายแมน เดือดสันเทียะ             กรรมการ
5 .นายณรงค์ นัดสันเทียะ              กรรมการ 
6 .
นายสังคม อมกระโทก               กรรมการ 
7. นางพัชรพร   ชาวสวน       กรรมการและเลขานุการ

 
องค์กรนักศึกษา
1. นายบุญสืบ ชั่งสิน                       ประธาน
2.   นายสำราญ อิ่มกระโทก                รองประธาน
3.   นายวัชรินทร์ เทียมโคกกรวด         กรรมการ
4.   นายพลอย แสงกระโทก               กรรมการ
5.   นายชลิน ชุมเกษม                      กรรมการ
6.   นางประกายดาว เอียดจะบก          กรรมการ
7.   นางสุบัน กลางพิมาย                   กรรมการ
 
 
เข้าชม : 1015
 
อาจารย์พัชรพร  ชาวสวน (อ.หนึ่ง) โทรศัพท์ 087-9579344 
อาจารย์ อัจจิมา  เพียโคตร(อ.แอ๋ม) โทรศัพท์ 082-6463064
อาจารย์ดาริกา  ประกายศรี(อ.ซันนี่) โทรศัพท์ 087-9455600

กศน.ตำบลโคกกระชาย   อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail : mongkorn_1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin