[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลโคกกระชาย
 

ผู้นำชุมชน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำชื่อ
จำนวนประชากร (คน)
1
โคกกระชาย
นายปัญญา แย้มกระโทก
494
2
โนนกุ่ม
นางประเทืองทิพย์ มีนา
390
3
โนนระเวียง
นายเมี้ยน สงค์กระโทก
651
4
มะค่า
นายวิเชียร อกกระโทก
324
5
มาบกราด
นายประกอบ สายกระโทก
708
6
ตะกุดใหญ่
นายอาคม พูนกระโทก
421
7
โคกใบบัว
นายละเอียด ห้ากระโทก
551
8
หนองโบสถ์
นายกิจ หาดกระโทก
534
9
หนองสระเสร็จ
นายเฉลียว พลจังหรีด
401
10
ทุ่งตะเคียน
นายนิคม เศียรกระโทก
112
11
ซับเจริญ
นายจุน แววกระโทก
176
12
เนินเสมา
นานบุญสืบ ชั่งสิน
439
13
โนนกุ่ม
นายพินิศ ญาติกระโทก
511
14
มาบกราด
นายบรรเจิด อ่วมกระโทก
359
15
ใหม่ชัยมงคล
นางระเบียบ โลกระโทก
423
16
หนองโบสถ์ (บ่อลิง)
นายพิชัย วิทยาพรพิพัฒน์
267
17
มาบกราด
นายโสน  ส่องกระโทก
647
18
หนองสารเสร็จ
นางสีจันทร์ หอมกระโทก
396
19
โคกกระชาย
นายสมชัย หยุดกระโทก
489
20
หนองโบสถ์พัฒนา
นายบำรุง  หริ่งกระโทก
657
21
ใหม่โคกใบบัว
นายพูน หาดกระโทก
541
22
มาบกราดพัฒนา
นายจรัล โอดกระโทก
537
23
มาบกราดพัฒนา
นายสนอง ส่องกระโทก
416
24
บ้านใหม่หนองกระโดน
นางไซเคียม อังกระโทก
334
รวม
10,778

 

 
 

 

 

 เข้าชม : 1216
 
อาจารย์พัชรพร  ชาวสวน (อ.หนึ่ง) โทรศัพท์ 087-9579344 
อาจารย์ อัจจิมา  เพียโคตร(อ.แอ๋ม) โทรศัพท์ 082-6463064
อาจารย์ดาริกา  ประกายศรี(อ.ซันนี่) โทรศัพท์ 087-9455600

กศน.ตำบลโคกกระชาย   อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail : mongkorn_1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin