[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลโคกกระชาย
 

 สภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานตำบลโคกกระชาย

อักษรภาษาไทย                    :   โคกกระชาย

อักษรโมมัน                          :   KHOK KRACHAY

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกกระชายส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาสภาพดินทั่วไปเป็นดินกรวด  และหน้าดินถูกชะล้าง ตำบลโคกกระชายเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำแชะซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลโคกกระชายและตำบลอื่น ๆ อีกหลายหมู่บ้าน

 เข้าชม : 1400
 
อาจารย์พัชรพร  ชาวสวน (อ.หนึ่ง) โทรศัพท์ 087-9579344 
อาจารย์ อัจจิมา  เพียโคตร(อ.แอ๋ม) โทรศัพท์ 082-6463064
อาจารย์ดาริกา  ประกายศรี(อ.ซันนี่) โทรศัพท์ 087-9455600

กศน.ตำบลโคกกระชาย   อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail : mongkorn_1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin