[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 นายกังวาร  รัตนสูงเนิน 

1.คนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน


นางยุพิน  ยวงกระโทก 

2.คนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน

นายประคอง   ศิลา

3.คนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ

นายชัยรัตน์  คงนวม   สิงขร 

4.คนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงการทำปลาร้า -ปลาส้ม   การทำนาปลูกข้าว

นางนภมน   ทิพยะสุขศรี

 

5.  ประธานกลุ่ม  OTOP MINI   MBA    การทำบายศรี  และการทำดอกไม้จันทร์

นางศรีไพร   หอกระโทก
ปรธาน  กลุ่มการขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ

 

 เข้าชม : 795
 
อาจารย์ปรีดี  สร้างนอก (ครูปรีดี) 087-8271028
กศน.ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail preedee_2513@hotmail.com
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin