[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 กศน.ตำบลบ้านใหม่
 

 

 

ข้อมูลนักศึกษา กศน.ตำบลไทยสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  4  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  16  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  47  คน

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  1  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  7  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  6 คน

 

รวมทั้งหมดจำนวน  81  คนเข้าชม : 645
 
อาจารย์อนันต์ (อ.น๊อต) โทรศัพท์ 093-4946248
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail : -

อาจารย์ชัชวาล  โรจนวรสุธี  (อ.ชัช) โทรศัพท์ 087-8724752
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail :
Msu_Korat@hotmail.com 
 

  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin