[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 กศน.ตำบลบ้านใหม่
 

การประกอบอาชีพ


 
 

อาชีพ

ชาย

หญิง

รวม

ไม่มีอาชีพ

     

นักเรียน

     

ทำนา

     

ทำไร่

     

ทำสวน

     

รับราชการ

     

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

     

พนักงานบริษัท

     

รับจ้างทั่วไป

     

ค้าขาย

     

ธุรกิจส่วนตัว

     

อื่นๆ หรือไม่ระบุ

     

จำนวนรวม

     

 เข้าชม : 685
 
อาจารย์อนันต์ (อ.น๊อต) โทรศัพท์ 093-4946248
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail : -

อาจารย์ชัชวาล  โรจนวรสุธี  (อ.ชัช) โทรศัพท์ 087-8724752
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail :
Msu_Korat@hotmail.com 
 

  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin