[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 กศน.ตำบลบ้านใหม่
 

จำนวนหมู่บ้าน

 
มีจำนวนทั้งสิ้น 9  หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วย

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

บ้านใหม่ไทยเจริญ 

2

บ้านใหม่อุดม

3

บ้านใหม่สมบูรณ์

4   บ้านถนนหัก

 5

บ้านหัวอ่าง 

 6

บ้านมะขามป้อม 

 7

บ้านปรางค์ประเสริฐ

 8

บ้านคลองเมือง 

 9

บ้านโนนสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

9  หมู่บ้าน 
 เข้าชม : 742
 
อาจารย์อนันต์ (อ.น๊อต) โทรศัพท์ 093-4946248
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail : -

อาจารย์ชัชวาล  โรจนวรสุธี  (อ.ชัช) โทรศัพท์ 087-8724752
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
E-mail :
Msu_Korat@hotmail.com 
 

  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin