[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


กศน.ตำบลพุดซา  อำเภอเมืองนครราชสีมา

   

 
กศน.นครราชสีมา
 
กศน.ตำบลพุดซา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
กศน.ตำบลพุดซา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ทุกวันอาทิตย์   เข้าชม :  [170]
วันศุกร์ชุดไทย
วันศุกร์รณรงค์แต่งชุดไทย   เข้าชม :  [156]
 

งานการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมกลุ่มสนใจ
กศน.ตำบลพุดซาจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำกระเป๋าผ้าและการทำเบาะรองนั่งระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ก.พ.๖๒  เข้าชม :  [139]

 

10 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน.ตำบลพุดซาจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โร  เข้าชม :  [180]

10 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบลหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าขายออ
โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบลหลักสูตร Digital Literacyและหลักสูตรการค้าขายออน  เข้าชม :  [187]

9 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
กศน.ตำบลพุดซา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" ณ วัดปรางทอง หมู่ ตำบลพุด  เข้าชม :  [177]

28 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
กศน,ตำบลพุดซานำประชาชน/ผู้นำท้องที่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่ 25 มกราคม 256  เข้าชม :  [200]

28 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ(กลุ่มสนใจ)
กศน.ตำบลพุดซาจัดอาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ วิชานวดแผนไทย จำนวน 7 คน /วิชาการทำลูกประคบ จำนวน 7 คน/วิช  เข้าชม :  [155]

28 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลพุดซานำประชาชน จำนวน 8 คน ร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   เข้าชม :  [152]

24 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่องฯ กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลพุดซา จัดโครงการอบรมสุขภาพดีวิถีพุทธ ณ บ้านละลมโพธิ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ประชาชน(ผู้  เข้าชม :  [227]

24 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่องฯ กิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลพุดซาจัด โครงการอบรมสมุนไพรสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลพุดซา ระหว่างวันที่ 18-19   เข้าชม :  [238]
 


นางภคพร  ใจรักษา
หัวหน้า กศน.ตำบลพุดซา

 

 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
กศน.ตำบลพุดซา เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑   มีนักศึกษาประถมศึกษา ๑ คน  ม.ต้น จำนวน  ๑๑  คน  ม.ปลาย จำนวน ๓๐  คน  รวม  ๔๒  คน  พบกลุ่มที่  กศน.ตำบลพุดซา   อำเภอเมืองนครราชสีมา 
ใบงาน  ให้นักศึกษามารับใบงานได้  ที่ ครูภคพร 

 
กศน.ตำบลพุดซา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 086-2446697 E-mail : noypakkaporn@gmail.co.th
กศน.ตำบลพุดซาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีนักศึกษาลงทะเบียน ๔๐  คน
เปิดภาคเรียน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin