[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
แบบทดสอบ n-net
รดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เข้าชม :  [239]
แบบทดสอบ n-net
รดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เข้าชม :  [186]
แบบทดสอบ n-net
รดับประถมศึกษา   เข้าชม :  [209]
ภาวะโลกร้อนกับระบบการผลิตข้าวไทย
“ภาวะโลกร้อน” หมายถึง ภาวะซึ่งค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกในช่วงเวลาหนึ่งมีระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกในช่วงเวลาหนึ่ง   เข้าชม :  [944]
จากนโยบายมหภาคถึงการขับเคลื่อนท้องถิ่น
ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีความสลับซับซ้อนทุกขณะ และผูกโยงกับสถาบันทางสังคม   เข้าชม :  [1152]
 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2563 นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2563 นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอประทาย  เข้าชม :  [40]

 

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย ดำเนินการโครงการศึกษาวิธีการเรียนรู้วิชากัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างฉลาด ระดับม.ปลาย ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอประทาย ณ อุทยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน อำเ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย ดำเนินการโครงการศึกษาวิธีการเรียนรู้วิชากัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างฉลาด ระดับม.ปลาย ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอประทาย ณ อุทยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน อำเ  เข้าชม :  [51]

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา  เข้าชม :  [42]

1 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2563 นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอประทาย
วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2563 นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย และบุคลากร กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอประทาย  เข้าชม :  [54]

27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษา กศน. ต.นางรำ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ.สนามสอบ กศน.ตำบลนางรำ รายละเอียดดังภาพ
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษา กศน. ต.นางรำ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ.สนามสอบ กศน.ตำบลนางรำ รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [507]

26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษา กศน.ตำบลดอนมัน วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สมานสอบ กศน.ตำบลดอนมัน รายละเอียดดังภาพ
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษา กศน.ตำบลดอนมัน วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สมานสอบ กศน.ตำบลดอนมัน รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [361]

21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอประทาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา รายละเอียดดังภาพ
นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอประทาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [344]

21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี อ.พิชัย กัญญาคำ อ.ปาวลี พลทามูล คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาตำบลโนนเพ็ด วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สมานสอบ กศน.ตำบลโนนเพ็ด รายละเอียดดังภาพ
อ.ดร.วรงค์กรณ์ สมศรี อ.พิชัย กัญญาคำ อ.ปาวลี พลทามูล คณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาตำบลโนนเพ็ด วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สมานสอบ กศน.ตำบลโนนเพ็ด รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [330]

20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.ตำบลตลาดไทร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หมู่บ้านประทาย รายละเอียดดังภาพ
บุคลากร กศน.ตำบลตลาดไทร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หมู่บ้านประทาย รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [269]

20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน. ตำบล กระทุ่มราย กศน.ตำบลหนองพลวง กศน.ตำบลดอนมัน กศน.ตำบลทุ่งสว่าง ช่วยจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา รายละเอียดดังภาพ
บุคลากร กศน. ตำบล กระทุ่มราย กศน.ตำบลหนองพลวง กศน.ตำบลดอนมัน กศน.ตำบลทุ่งสว่าง ช่วยจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [272]

20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.ต.ประทาย ช่วยจัดสถานที่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงกระโดน รายละเอียดดังภาพ
บุคลากร กศน.ต.ประทาย ช่วยจัดสถานที่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงกระโดน รายละเอียดดังภาพ  เข้าชม :  [246]

21 / ธ.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอประทาย โดยมีนางสาวทิพรัตน์ สิทธิเทศ เป็นวิทยากรสอนอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สนใจ บ้านโคกเพ็ดหมู่ที่ ๖ ณ กศน.ตำบลหนองค่าย
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอประทาย โดยมีนางสาวทิพรัตน์ สิทธิเทศ เป็นวิทยากรสอนอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สนใจ บ้านโคกเพ็ดหมู่ที่ ๖ ณ กศน.ตำบลหนองค่าย   เข้าชม :  [386]
4 / ธ.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากร กศน.อำเภอประทายร่วมกับ ( กลุ่มโซนปราสาทนางรำ ) มีกศน.ตำบลกระทุ่มราย, ตำบลนางรำ, ตำบลทุ่งสว่าง, ตำบลดอนมัน ที่นำนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลทุ่งสว่างโดยมี นายอัครชัย อมัติรัตนะ น
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากร กศน.อำเภอประทายร่วมกับ ( กลุ่มโซนปราสาทนางรำ ) มีกศน.ตำบลกระทุ่มราย, ตำบลนางรำ, ตำบลทุ่งสว่าง, ตำบลดอนมัน ที่นำนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลทุ่งสว่างโดยมี นายอัครชัย อมัติรัตนะ น  เข้าชม :  [241]
4 / ธ.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบล ( กลุ่มโซนพลังสามัคคี ) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒ / ๒๕๕๘ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองโน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายอาจ จิตจัง น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบล ( กลุ่มโซนพลังสามัคคี ) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒ / ๒๕๕๘ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองโน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายอาจ จิตจัง น  เข้าชม :  [260]
16 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูกศน.ตำบลทั้ง ๔ ตำบล เข้าร่วมประชุม กลุ่มโซนพลังสามัคคี ปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลหนองพลวง
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูกศน.ตำบลทั้ง ๔ ตำบล เข้าร่วมประชุม กลุ่มโซนพลังสามัคคี ปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลหนองพลวง   เข้าชม :  [255]
7 / ก.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนเพ็ด โดยมีท่านกำนันพนม ฤทธิสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนเพ็ด โดยมีท่านกำนันพนม ฤทธิสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  เข้าชม :  [350]
7 / ก.ย. / 2558 : กศน.ตำบล
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมวิชาการโซนใต้ ครั้งที่ 3 โดยมี นายบรรลุ ประทุมเมศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลตลาดไทร
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมวิชาการโซนใต้ ครั้งที่ 3 โดยมี นายบรรลุ ประทุมเมศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลตลาดไทร   เข้าชม :  [289]
7 / ก.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการ ศึกษาดูงานการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ณ กศน.ตำบลหันห้วยทราย โดยท่านเชิงชาย สงวนนาม เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการ ศึกษาดูงานการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ณ กศน.ตำบลหันห้วยทราย โดยท่านเชิงชาย สงวนนาม เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้   เข้าชม :  [339]
6 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ โครงการลูกกตัญญูของแม่โดย มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ วัดบ้านกระโตน ตำบลประทาย
วันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ โครงการลูกกตัญญูของแม่โดย มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ วัดบ้านกระโตน ตำบลประทาย   เข้าชม :  [444]
6 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสนิท คำสิงห์นอก บ้านประทาย หมู่ที่ ๒ ตำบลตลาดไทร โดยมีนางปาวลี พลทามูล ครูอาสาสมัครฯ เป็นประธานใน
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสนิท คำสิงห์นอก บ้านประทาย หมู่ที่ ๒ ตำบลตลาดไทร โดยมีนางปาวลี พลทามูล ครูอาสาสมัครฯ เป็นประธานใน  เข้าชม :  [476]
6 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายบุญส่ง สุภเดช ผอ.กศน.อำเภอประทาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง จังหวัดนครราชสีมา โ
วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายบุญส่ง สุภเดช ผอ.กศน.อำเภอประทาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง จังหวัดนครราชสีมา โ  เข้าชม :  [445]
8 / ก.พ. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การนิเทศการสอบวัดผลกลางภาคเรียนมที่ 2/2555 กศน.ตำบลวังไม้แดง
การนิเทศการสอบวัดผลกลางภาคเรียนมที่ 2/2555 กศน.ตำบลวังไม้แดง  เข้าชม :  [429]
8 / ก.พ. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
การนิเทศ กศน.ตำบลโดยผู้ประสานงานประจำตำบล
การนิเทศ กศน.ตำบลโดยผู้ประสานงานประจำตำบล  เข้าชม :  [365]
24 / ก.ค. / 2551 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านที่อยู่อย่างพอเพียงมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ด ไก่ซึ่งมีครบทุกวงจร  เข้าชม :  [843]
24 / ก.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรช.วังไม้แดง
ศรช.วังไม้แดงเป็นศรช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังไม้แดงอ.ประทาย  เข้าชม :  [1222]
24 / ก.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรช.เฉลิมพระเกียรติ
ศรช.เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่บ้านประทายหมู่2 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  เข้าชม :  [822]
23 / ก.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
แห่เทียนเข้าพรรษา
ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับเทศบาลตำบลประทาย  เข้าชม :  [611]

 

  

 

  
        

 

นางนิพาดา    อุปัชฌาย์
  ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอประทาย

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

 

(ทดสอบ)112

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
หมู่ที่  13 ตำบลประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4448-9185
โทรสาร  0-4448-9185  prathai@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01