[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                
 
กศน.นครราชสีมา
 
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกับกศน.ตำบลพะเนา. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ(พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม)การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่. 12 -28. กรกฎาคม พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกับกศน.ตำบลพะเนา. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ(พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม)การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่. 12 -28. กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ บ้านคอนอินทร์. หมู่ 4 ตำบลพะเนา   เข้าชม :  [230]
โครงการหลักสูตรระยะสั้น60 ขั่วโมง วิชา ช่างซ่อม้ครื่องใช้สนครัวเรือน วันที่ 8-27 ก.ค.59 ณ กศน.ตำบละะเนา
โครงการหลักสูตรระยะสั้น60 ขั่วโมง วิชา ช่างซ่อม้ครื่องใช้สนครัวเรือน วันที่ 8-27 ก.ค.59 ณ กศน.ตำบละะเนา   เข้าชม :  [24406]
 

โครงการค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ วัดมะเริวใหญ่ ม.๗ ต.พะเนา อ.เมือง จ.นค  เข้าชม :  [238]

 

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้. วันที่ 6 สิงหาคม 2559.
โครงการค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้. วันที่ 6 สิงหาคม 2559. ณ กศน ตำบลพะเนา  เข้าชม :  [233]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกับกศน.ตำบลพะเนา. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ(พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม)การสานตะก
ครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกับกศน.ตำบลพะเนา. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ(พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม)การสานตะกร  เข้าชม :  [208]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการระบบน้ำหยดบนดิน. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559.
โครงการระบบน้ำหยดบนดิน. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559. ณ กศน.ตำบลพะเนา  เข้าชม :  [197]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรระยะสั้น60 ขั่วโมง วิชา ช่างซ่อม้ครื่องใช้ในครัวเรือน วันที่ 8-27 ก.ค.59
โครงการหลักสูตรระยะสั้น60 ขั่วโมง วิชา ช่างซ่อม้ครื่องใช้สนครัวเรือน วันที่ 8-27 ก.ค.59 ณ กศน.ตำบลพะ  เข้าชม :  [233]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท วันที่ 7 กรกฎาคม 2559. ณ กศน.ตำบลพะเนา
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท วันที่ 7 กรกฎาคม 2559. ณ กศน.ตำบลพะเนา  เข้าชม :  [205]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน วันที่. 8-10 ก.ค.59
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน วันที่. 8-10 ก.ค.59 บ้านพะเนา  เข้าชม :  [207]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30ชั่วโมง การทำขนมไทย วันที่ 30มิ.ย.59.
โครงการหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30ชั่วโมง การทำขนมไทย วันที่ 30มิ.ย.59. ณ บ้านยองแยง หมู่ 8 ตำบลพะเนา  เข้าชม :  [183]

4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 27 มิย. 59
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 27 มิย. 59 ณ บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7  เข้าชม :  [213]
 นางกรแก้ว  แบบกลาง
ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา
นางสาวแววดาว  ฟอพิมาย
หัวหน้า  กศน.ตำบลพะเนา 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 chutikan.swt

 

  
กศน.ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์  อ.แววดาว ฟอพิมาย 089-9911330  E-mail :
tik2507@hotmail.co.t 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin