[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
กศน.นครราชสีมา
<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
หลักสูตร/แผนจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด   เข้าชม :  [582]
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 10 ประเทศ   เข้าชม :  [13895]
10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี   เข้าชม :  [47252]
วิธีการดูแบงค์ปลอม
วิธีการดูแบงค์ปลอม   เข้าชม :  [54779]
โทร.. ไม่ขับ “เริ่มจับจริง หลัง 20 พ.ค. 51”
ชี้ โทร.เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ ถึง 4 เท่า   เข้าชม :  [53416]
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรึรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง มอบหมายให้คณะบุคลากร สกร.อำเภอโนนสูงที่ผ่านการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. ดำเนินการขยายผล ในโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสม
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรึรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง มอบหมายให้คณะบุคลากร สกร.อำเภอโนนสูงที่ผ่านการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. ดำเนินการขยายผล ในโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาส  เข้าชม :  [40]

 

22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูงปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูงปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้   เข้าชม :  [45]

22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้  เข้าชม :  [47]

14 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมบุคลาก
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมบุคลาก  เข้าชม :  [46]

18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ คณะครู กศนตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ คณะครู กศนตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา  เข้าชม :  [67]

18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ นางสุดใจ วัดกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 1) โดยนิเท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ นางสุดใจ วัดกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 1) โดยนิเท  เข้าชม :  [69]

18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ ข่าวกิจกรรม กศน. และติดตามผลการด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ ข่าวกิจกรรม กศน. และติดตามผลการด  เข้าชม :  [47]

12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวสุนิษา ใกล้กลาง ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวคนารัตน์ วัดกลาง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวสุนิษา ใกล้กลาง ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวคนารัตน์ วัดกลาง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิ  เข้าชม :  [48]

12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระ  เข้าชม :  [64]

12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง นำเชื้อเห็ดมาเพราะในโรงเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มาติดต่อราชการ และได้นำไปบริโภคเ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง นำเชื้อเห็ดมาเพราะในโรงเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มาติดต่อราชการ และได้นำไปบริโภคเ  เข้าชม :  [45]

10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง/ประธ
ันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง/ประธ  เข้าชม :  [39]

10 / ส.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลมะค่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
เรื่อง 30 ประโยดพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  เข้าชม :  [394]
31 / มี.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลใหม่ จัดโครงการ อบรมแกนนำหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท
กศน.ตำบลใหม่ จัดโครงการ อบรมแกนนำหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท  เข้าชม :  [8804]
26 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบิง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
กศน.ตำบลบิง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ อบต.ตำบลบิง  เข้าชม :  [65576]
26 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านคล้า ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดหนองหว้า
กศน.ตำบลด่านคล้า ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดหนองหว้า   เข้าชม :  [56647]
29 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโตนด ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลโตนด ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [8693]
28 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.อำเภอโนนสูง รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะครู กศน.อำเภอโนนสูง รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [8958]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลลำมูล รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลลำมูล รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [36336]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลพลสงคราม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลพลสงคราม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [8349]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลขามเฒ่า รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลขามเฒ่า รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [8187]
13 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศุึกษา 2558
กศน.ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศุึกษา 2558  เข้าชม :  [19069]
3 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นายกิติศักดิ์ ญวนกลาง ครู กศน.ตำบลโนนสูงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโนนสูง  เข้าชม :  [789]
3 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา หัวหน้า กศน.ตำบลธารปราสาท และคณะครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และมอบหนังสือให้กับตัวแทนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ กศน.ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   เข้าชม :  [827]
19 / พ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโตนด จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียน นักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลโตนด จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียน นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   เข้าชม :  [820]
30 / ส.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอโนนสูง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาพิการ
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอโนนสูง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556  เข้าชม :  [828]
5 / มี.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสูงปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล
นักศึกษา กศน.ตำบลโนนสูงปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล  เข้าชม :  [1206]
25 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลจันอัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.ตำบลจันอัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  เข้าชม :  [860]
25 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลจันอัดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน ICT สำหรับผู้เรียน
กศน.ตำบลจันอัดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน ICT สำหรับผู้เรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  เข้าชม :  [893]
21 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลธารปราสาท สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.ตำบลธารปราสาท สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ วัดตลาดแค อำเ  เข้าชม :  [934]
26 / ก.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท
ภาพการประเมินศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท  เข้าชม :  [13786]
26 / ก.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่
ภาพการประเมินศูนย์การเรียนรชุมชนตำบลใหม่  เข้าชม :  [16038]

 

   

 

ข่าวการศึกษา

 

 นางวิไลลักษณ์  โรจนาศรีรัตน์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง

 

นางสาวสาคร  ค่ำกลาง

ตำแหน่งครู

 


 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนเกษตร  ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 0-4437-9029  โทรสาร  0-4437-9029  nonsung_2025@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01