[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
หลักสูตร/แผนจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด   เข้าชม :  [79]
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 10 ประเทศ   เข้าชม :  [10008]
10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี   เข้าชม :  [9997]
วิธีการดูแบงค์ปลอม
วิธีการดูแบงค์ปลอม   เข้าชม :  [37617]
โทร.. ไม่ขับ “เริ่มจับจริง หลัง 20 พ.ค. 51”
ชี้ โทร.เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ ถึง 4 เท่า   เข้าชม :  [20935]
 

กศน.อำเภอโนนสูง จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโนสูงศรีธานี
กศน.อำเภอโนนสูง จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโนสูงศรีธานี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563  เข้าชม :  [0]

 

16 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จากผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จากผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [110]

2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ขอเชิญร่วมกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\" และ \"วันอนุรักษ์มรดกไทย\"
เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระ  เข้าชม :  [116]

6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  เข้าชม :  [103]

6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโคโรนา ไวรัส 2019 พร้อมฝึกปฏิบัติการทำเจลล้างมือ  เข้าชม :  [105]

6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
ครู กศน.ตำบลขามเฒ่า จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563  เข้าชม :  [110]

5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เข้าชม :  [65]

5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายสมวงค์ ถ้ำกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563  เข้าชม :  [68]

5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบิง
ครู กศน.ตำบลบิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าชม :  [60]

5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการวชาภาษาอังกฤษ กลุ่มโซนมิตรภาพน้ำมูล และโซนกัลยาณมิตร
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการวชาภาษาอังกฤษ กลุ่มโซนมิตรภาพน้ำมูล และโซนกัลยาณมิตร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563  เข้าชม :  [69]

5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษาผู้พิการ และผู้ไม่รู้หนังสือ
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง พบกลุ่มนักศึกษาผู้พิการ และผู้ไม่รู้หนังสือ  เข้าชม :  [62]

31 / มี.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลใหม่ จัดโครงการ อบรมแกนนำหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท
กศน.ตำบลใหม่ จัดโครงการ อบรมแกนนำหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท  เข้าชม :  [6066]
26 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบิง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
กศน.ตำบลบิง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ อบต.ตำบลบิง  เข้าชม :  [54046]
26 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านคล้า ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดหนองหว้า
กศน.ตำบลด่านคล้า ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดหนองหว้า   เข้าชม :  [54113]
29 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโตนด ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลโตนด ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [6030]
28 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.อำเภอโนนสูง รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะครู กศน.อำเภอโนนสูง รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [6289]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลลำมูล รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลลำมูล รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [33302]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลพลสงคราม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลพลสงคราม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [5860]
14 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลขามเฒ่า รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.ตำบลขามเฒ่า รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [5697]
13 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศุึกษา 2558
กศน.ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศุึกษา 2558  เข้าชม :  [17619]
3 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นายกิติศักดิ์ ญวนกลาง ครู กศน.ตำบลโนนสูงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโนนสูง  เข้าชม :  [363]
3 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา หัวหน้า กศน.ตำบลธารปราสาท และคณะครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และมอบหนังสือให้กับตัวแทนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ กศน.ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   เข้าชม :  [381]
19 / พ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโตนด จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียน นักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลโตนด จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียน นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   เข้าชม :  [384]
30 / ส.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอโนนสูง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาพิการ
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอโนนสูง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556  เข้าชม :  [391]
5 / มี.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนสูงปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล
นักศึกษา กศน.ตำบลโนนสูงปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล  เข้าชม :  [731]
25 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลจันอัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.ตำบลจันอัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  เข้าชม :  [449]
25 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลจันอัดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน ICT สำหรับผู้เรียน
กศน.ตำบลจันอัดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน ICT สำหรับผู้เรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  เข้าชม :  [459]
21 / ม.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลธารปราสาท สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.ตำบลธารปราสาท สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ วัดตลาดแค อำเ  เข้าชม :  [449]
26 / ก.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท
ภาพการประเมินศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองปราสาท  เข้าชม :  [8006]
26 / ก.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่
ภาพการประเมินศูนย์การเรียนรชุมชนตำบลใหม่  เข้าชม :  [3611]
26 / ก.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโตนด
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโตนด
ประเมินศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโตนด  เข้าชม :  [3844]

 

   

 

ข่าวการศึกษา

 

 นางวิไลลักษณ์  โรจนาศรีรัตน์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง

 

 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์
ครู ชำนาญการ

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนเกษตร  ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 0-4437-9029  โทรสาร  0-4437-9029  nonsung_2025@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01