[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 


หมู่บ้านภายในตำบลวังโพธิ์

มีจำนวน       หมู่บ้าน  ประชากรรวมทั้งสิ้น   ๒,๕๔๘  คนประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำชื่อ

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

 

ชาย

หญิง

รวม

บ้านห้วยชงโค

นายสุพจน์  เก่งนอก

๑๗๙

๒๖๑

๒๘๐

๕๔๑

บ้านวังโพธิ์

นายสุรัตน์  โพธิ์นอก

๑๔๓

๒๒๕

๒๒๒

๔๔๗

บ้านนา

นายกล้าณรงค์  พัวพัฒนพงษ์

๒๑๒

๔๑๘

๔๑๘

๘๓๖

บ้านโนนทองหลาง

นายมงคล  กว้างนอก

๙๒

๑๗๑

๑๘๘

๓๕๙

บ้านวังแร่

นายอดุลย์  คงนอก

๗๔

๑๓๔

๑๔๓

๒๗๗

บ้านสระแดงพัฒนา

นายสมพงษ์  สอนโคกสูง

๒๕

๔๑

๔๗

๘๘

รวม

๗๒๕

๑,๒๕๐

๑,๒๙๘

๒,๕๔๘เข้าชม : 468
 
นางสาวรินทร์ดา  สิริมงคล  หัวหน้า กศน.ตำบลวังโพธิ์    อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 086-2483772   E-mail : lipta11@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin