[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 ประวัติตำบลวังโพธิ์

       

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลวังโพธิ์เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านห้วยชงโค หมู่ ๒ บ้านวังโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านนา หมู่ ๔ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๕ บ้านวังแร่ หมู่ ๖ บ้านสระแดงพัฒนา เดิมเป็นตำบล ขึ้นกับอำเภอคง ปัจจุบันได้แยกเป็นตำบลบ้านเหลื่อม ช่อระกา วังโพธิ์ และตำบลบ้านปรางค์ เหตุที่ตั้งว่าตำบลวังโพธิ์ เนื่องจากชาวบ้านที่มาตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรกคือบ้านวังโพธิ์ มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวัง และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ริมสระ จึงตั้งเป็น ตำบลวังโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๖ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๖,๒๕๐ ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการเกษตร มีลำห้วยใหญ่เป็นลำน้ำหลักของการเกษตรเข้าชม : 784
 
นางสาวรินทร์ดา  สิริมงคล  หัวหน้า กศน.ตำบลวังโพธิ์    อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 086-2483772   E-mail : lipta11@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin