[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างเชื่อม กศน.ตำบลพุดซา
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างเชื่อม กศน.ตำบลพุดซา   เข้าชม :  [471]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างทาสี กศน.ตำบลโคกกรวด
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างทาสี กศน.ตำบลโคกกรวด   เข้าชม :  [309]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม   เข้าชม :  [259]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลไชยมงคล
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลไชยมงคล   เข้าชม :  [439]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างทำหลังคา กศน.ตำบลสีมุม
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างทำหลังคา กศน.ตำบลสีมุม   เข้าชม :  [400]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างเชื่อม กศน.ตำบลในเมือง
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างเชื่อม กศน.ตำบลในเมือง   เข้าชม :  [415]
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลโพธิ์กลาง
การดำเนินงานหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน (1 ตำบล 1 อาชีพ) อาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลโพธิ์กลาง   เข้าชม :  [222]
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563  เข้าชม :  [23]
[ข่าวเด่น 5 อันดับ ]
ประชาสัมพันธ์  29 / ก.ย. / 2563  เข้าชม :  [38]
นโยบาย  6 / ส.ค. / 2563  เข้าชม :  [87]
ปฏิทินการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  5 / ก.ค. / 2563  เข้าชม :  [136]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์  22 / พ.ค. / 2563  เข้าชม :  [119]

 
24 / ต.ค. / 2561 : ดาวน์โหลด
การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [231]
25 / เม.ย. / 2561 : การเงิน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(แก้ไขเพิ่มเติม)  เข้าชม :  [282]
25 / เม.ย. / 2561 : ดาวน์โหลด
แนวทางการเบิกเงินงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แนวทางการเบิกเงินงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เข้าชม :  [236]
 

29 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ \"แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์\" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรา   เข้าชม :  [18]

22 / พ.ค. / 2562 : ข่าวกิจกรรม
กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ การนวดแผนไทย
กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ การนวดแผนไทย   เข้าชม :  [213]

22 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาด กิจกรรมฝึกอาชีพ กลุ่มสนใจ การผูกผ้า , การทำพิมเสนน้ำ และการทำสบูสมุนไพร
กศน.ตำบลตลาด กิจกรรมฝึกอาชีพ กลุ่มสนใจ การผูกผ้า , การทำพิมเสนน้ำ และการทำสบูสมุนไพร   เข้าชม :  [169]

22 / พ.ค. / 2562 : ข่าวกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   เข้าชม :  [176]
 นางกรแก้ว  แบบกลาง
ผู้อำนวยการ
นายประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบำเพ็ญ  ไทยสะเทือน
ครูชำนาญการ