[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
การปฏิรูปการศึกษาไทย
หากจะกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไทยในปัจจุบัน ประเด็นที่จะอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป ทั้งในแวดวงการศึกษาและวงการด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ก็คงจะเป็นประเด็นของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคืออะไร?   เข้าชม :  [7002]
ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน กศน.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่”ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษของปี 2473 เป็นต้นไป   เข้าชม :  [1363]
เรียนกศน. จะเข้ามหาลัยได้อย่างไร
มีน้องๆ ตั้งคำถามมามากมายว่า ถ้าเรียนจบกศน. แล้วจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไร วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยก็จะมาอธิบายให้น้องๆ ที่เรียนกศน. ได้ทราบกันค่ะ ก่อนอื่นการเข้ามหาวิทยาลัย มี 2 แบบ คือ สอบตรง และแอดมิชชั่น การสอบตรงนั้น น้องๆ ทั้งสายสามัญ แล   เข้าชม :  [1250]
การศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน
ปัจุบันสังคมโลกกำลังเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนส่งผลถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถ   เข้าชม :  [6125]
รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์   เข้าชม :  [3290]
 

นวัตกรรมหรือปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กศน.อำเภอลำทะเมนชัย
นวัตกรรมหรือปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กศน.อำเภอลำทะเมนชัย (สถานศึกษาสีขาว 2561)  เข้าชม :  [538]

 

22 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
22 ตุลาคม 2561 นายเลอพงศ์ ทับทิมแสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทะเมนชัย มอบหมายให้คณะครู กศน.ทุกตำแหน่ง ประชุมทีมงานการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  เข้าชม :  [214]

16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศก์ติดตามการดำเนินงาน ศส.ปชต.
ออกมานิเทศก์ติดตามการดำเนินงาน ศส.ปชต.อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [209]

7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
นายเลอพงศ์ ทับทิมแสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นำคณะครู และคณะนักศึกษา กศน.อำเภอลำทะเมนชัย จัด โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  เข้าชม :  [302]

14 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Digital literacy and E-commerce
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Digital literacy and E-commerce ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลตลาดไทร, ตำบลโนนตูม, และตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  เข้าชม :  [3271]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอลำทะเมนชัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
บุคลากร กศน. อำเภอลำทะเมนชัย โดย นายวีระชัย จีบไธสง ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอลำทะเมนชัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [6248]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
บุคลากร กศน. อำเภอลำทะเมนชัย โดย นางสาวพีรญา แคนติ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลขุย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหน่วยงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [6326]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
บุคลากร กศน. อำเภอลำทะเมนชัย โดย คณะครู กศน. ตำบลได้เข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมสตาร์เวลบาหลี จังหวัดนครราชสีมา   เข้าชม :  [6337]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
บุคลากร กศน.อำเภอลำทะเมนชัย โดย นายธีรพงษ์ แย้มศรี ครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอเม  เข้าชม :  [34416]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนนี (พอ.สว.)
บุคลากร กศน.อำเภอลำทะเมนชัย โดยคณะครู กศน.ตำบลช่องแมว ร่วมต้อนรับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมทั้งออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [5761]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สภากาแฟเทศบาลตำบลขุย
ที่ผ่านมา บุคลากร กศน. อำเภอลำทะเมนชัย โดย นางศุภิญญา ทองโคตร หัวหน้าครู กศน.ตำบลขุย ได้ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เข้าชม :  [6118]

24 / ก.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ตำบลบ้านยาง
แหล่งเรียนรู้ตำบลบ้านยาง  เข้าชม :  [16583]

 นายเลอพงศ์    ทับทิมแสน
ผอ. กศน.อำเภอลำทะเมนชัย

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลขุย  อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4496-4005
โทรสาร  0-4496-4005 
thamenchai@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01