[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

12 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของ มะพร้าว
เรื่องดีๆ ของมะพร้าว
12 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของ มะพร้าว
เรื่องดีๆ ของมะพร้าว
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทด
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
ประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Read & Write for mom : อ่านและเขียนเพื่อแม่
กศน อำเภอด่านขุนทด จัดโครงการ Read & Write for mom : อ่านและเขียนเพื่อแม่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม กศน อำเภอด่านขุนทด
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่นวันนี้
กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทดจัดโครงการค่ายนักอ่านตามรอยสุนทรภู่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม กศน.อำเภอด่านขุนทด
กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทดจัดโครงการค่ายนักอ่านตามรอยสุนทรภู่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม กศน.อำเภอด่านขุนทด
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่นวันนี้
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรากร ครุฑขุนทด ผอ.กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด พร้อมประชาสัมพันธ์ และรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
นางวรากร ครุฑขุนทด ผอ.กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด พร้อมประชาสัมพันธ์ และรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง วันที่ 20 เมษายน 2559
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง วันที่ 20 เมษายน 2559
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิัม..เคลืีอนที่ ณ วัดโนนขี้แต้ ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 16 มี.ค.2559
กศน.อำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิัม..เคลืีอนที่ ณ วัดโนนขี้แต้ ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 16 มี.ค.2559
14 / พ.ค. / 2558 : อาเซียนน่ารู้
10 ประเทศ อาเซียน
10 ประเทศ อาเซียน
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ บ้านห้วยดินดำ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.............
ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านมาบกราด ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ตำบลบ้านแปรง บ้านฝายโบสถ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านขุนทด
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4438-9477  โทรสาร  0-4420-4028
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10