[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและหลักสูตรระยะสั้น
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและหลักสูตรระยะสั้น   เข้าชม :  [292]
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพาลัยอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   เข้าชม :  [340]
 

งานพัฒนาสังคมชุมชน
โครงการคนไทยรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จ  เข้าชม :  [274]

 

17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาสังคมชุมชุ
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยใฝ่เรียนรู้อย่างพอเพียง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๘๕๘ ณ ส  เข้าชม :  [276]

21 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการระกวดการแสดงความสามารถพิเศษค่านิยม ๑๒ ประการ
โครงการระกวดการแสดงความสามารถพิเศษค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนา  เข้าชม :  [337]

21 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและหลักสูตรระยะสั้น
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและหลักสูตรระยะสั้น วันที่ ๑๙-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้นพลา  เข้าชม :  [288]

21 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ บ้านโคกแปะ หมู่ที่  เข้าชม :  [324]

21 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกร
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนประชาชนทั่วไปจากหมู่บ้านค่านิยมหลัก บ้านดอนทะบวง จำนวน ๕๐ คน   เข้าชม :  [273]

21 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บ้านโคกแ  เข้าชม :  [280]

30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดุงาน
กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอาชีพประชาชนบริเวรชายแดน จังหวัดสุรินทร์  เข้าชม :  [291]

30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กศน.ตำบลเทพาลัย ร่วมกับนักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าเลิมพระเกียรติ ณ วัดเพาลัย อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [295]
 นางสาวกฤษณา อินทร์หมื่นไย
ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอคง
นายธงชัย   กิ่งมะลัง
ตำแหน่งครูกศน.ตำบลเทพาลัย

 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

การดาวโหลด
หนังสือประหน้า

 
กศน.ตำบลเทพาลัย   อำเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 084-9623792 E-mail : thongkin@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin