[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลคูขาด

 

นางสาวกฤษณา   อินทร์หมื่นไวย

ผอ.กศน.อำเภอคง

 

 

 นางสงัด   คำมะปะนา
ครูอาสาสมัคร กศน.

 
 
 

 นายภานุวัฒน์   ดุษฎีนิศากร
หัวหน้า กศน.ตำบลคูขาด

 
 

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลคูขาด  

 

 

 

 นายอบ   เพียนอก

ประธานกรรมการ

 

นายอินทร์  มูลพิมาย

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางสาวอำภา  ดอดกระโทก

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลคูขาด
 

นายพานทอง        สิงขร

นายธีระวุฒิ ชุติมาโอฬาร

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 864
 
กศน.ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9849-4055 E-mail : ksn_tumbomkhukhat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin