[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบล

 

                              

ศรช.ตำบลสำโรงเดิมตั้งอยู่ที่ โรงเรียนหนองประดู่ โดยใช้อาคารนักเรียนอนุบาล เป็นที่พบกลุ่มนักศึกษา แต่ต่อมาอาคารเรียนเริ่มผุพัง จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลากลางบ้าน บ้านตูม ม.8 เป็นที่ทำการในปัจจุบัน . E – mail ของ กศน.ตำบล.สำโรง...nfe_samrong01@hotmail.com     มีนายประยูร ภุมมา เป็นครู ศรช.ประจำศูนย์การเรียน ทำการเรียนการสอนในสายสามัญ ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงม.ปลาย การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย การบริการข่าวสารข้อมูล และเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา ให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน


เข้าชม : 1431
 

กศน.ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0810738026  E-mail : nfe_samrong01
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin