[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบลช้างทอง

ชื่อ กศน.ตำบล (ภาษาไทย)  ช้างทอง
ชื่อ กศน.ตำบล (ภาษาอังกฤษ) CHANGTHONG    

     
     กศน.ตำบลช้างทอง ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบล ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2553 
ณ ศาลาประชาคม (SML) บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเกียรติพงษ์ ทิพย์เสนา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้   มีประชาชนทั่วในตำบลช้างทอง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ จำนวน       224          คน
แต่ด้วยสถานที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหลวงหมายเลข 266 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มีรถสัญจรไปมามาก เป็นเหตุให้เวลาทำการเรียนการสอนมีเสียงดังรบกวน และอาคารสถานที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะให้บริการห้องสมุด เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ตำบลช้างทอง ดังนั้นคณะกรรมการ กศน.ตำบลช้างทอง จึงได้นำเสนอปัญหานี้เพื่อจัดหาสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล แห่งใหม่ เพื่อให้บริการได้สะดวกขึ้น และได้นำเสนอ บ้านหนองกราด หมู่ 6 ตำบลช้างทอง ซึ่งมีอาคารสถานที่ ที่เคยใช้เป็นศูนย์กลุ่มการถนอมอาหารจากสุกร การทำกุนเชียง แต่ขาดงบประมาณในการบริหารงานต่อไปจึงได้ปิดทำการลง เป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักนอกจากเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการทำกุนเชียงและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมของประชาชนในหมู่บ้านหนองกราด คณะกรรมการ กศน.ตำบลช้างทอง และ กำนันตำบลช้างทอง จึงได้ร่วมกันทำประชาคมกับประชาชนในหมู่บ้านขอใช้สถานที่ดังกล่าว เปิดเป็นศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบลช้างทอง ซึ่งการประชาคมได้ลงความเห็นและเห็นชอบว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากจึงลงมติให้ใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้


เข้าชม : 894
 
กศน.ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-8475025  E-mail : changthong
@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin