[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : กศน.เทพารักษ์
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562วันที่  8-9  สิงหาคม  2562  นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพารักษ์  มอบหมายให้นางสาวนันธิดา  พันชนะ
ครู ศรช.ตำบลสำนักตะคร้อ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษา : นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์
ภาพ/รายงาน : นางปิยะดา  สง่าสันเทียะ  บรรณารักษ์จ้างเหมาวันที่  8 - 9 สิงหาคม  2562 
นายชลธี  โม้ตา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam) ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยได้รับเกียรติจาก  นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่นเข้าชม : 14


กศน.เทพารักษ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมตามโครงการ \"สร้างเสร้ิมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุุข สร้างร้อยยิ้มให้ประ 23 / ส.ค. / 2562
      โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 / ส.ค. / 2562
      โครงการประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 21 / ส.ค. / 2562
      ต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราขสีมา เพื่อนิเทศติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หม 14 / ส.ค. / 2562
      กศน.อำเภอเทพารักษ์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แ่ละการเป็นจ 14 / ส.ค. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by