[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

15 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ห้วยแถลง
นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยแถลง และ น.ส.อาทิตยา อภัยเดช ครูผู้สอนพิการ เข้าร่วมโค
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ประจำภาคเรียนที่
15 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ประทาย
กลุ่มโซนพลังสามัคคี กศน.อำเภอประทาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และจัดพ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 กลุ่มโซนพลังสามัคคี กศน.อำเภอประทาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที
12 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ด่านขุนทด
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ลำทะเมนชัย
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
กศน.อำเภอลำทะเมนชัย พร้อมทีมวิทยากร ครู กศน. ตำบล จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระม
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ครู กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่และห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมกา
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ครู กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่และห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมกา
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
อ.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์และนางสาวณิชชาภัคร์ ขำพะเนาว์ครู ศรช.ตำบลหนองตะไก้ ประชุมปฏิบัติการสั่งจำ
อ.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์และนางสาวณิชชาภัคร์ ขำพะเนาว์ครู ศรช.ตำบลหนองตะไก้ ประชุมปฏิบัติการสั่งจำ
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
เเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา มานิเทศติ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา มานิเทศติด
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน กศน.ตำบลแหลมทอง จัดกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การเพาะพันธ์ผักหวานป่า
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน กศน.ตำบลแหลมทอง จัดกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การเพาะพันธ์ผักหวานป่า
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลหนองบุนนาก ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและร่วมรับฟังการอบรมการทำน้ำหม
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลหนองบุนนาก ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและร่วมรับฟังการอบรมการทำน้ำหม
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ครู กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่ประชุมสภาองค์กรชุมชน โครงการบ้านพอเพียง ณ ห้องประชุ
นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ครู กศน.ตำบลหนองไม้ไผ่ประชุมสภาองค์กรชุมชน โครงการบ้านพอเพียง ณ ห้องประชุ
11 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
อ.มาลี ทรัพย์ฉายแสง นิเทศการสอนบายศรีชั้นสูง รุ่นที่1ณ ตลาดประชารัฐ บ้านตะครองงาม ต.ลุงเขว้า.
อ.มาลี ทรัพย์ฉายแสง นิเทศการสอนบายศรีชั้นสูง รุ่นที่1ณ ตลาดประชารัฐ บ้านตะครองงาม ต.ลุงเขว้า.
8 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ประทาย
กลุ่มโซนปราสาทหินนางรำ กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มโซนปราสาทหินนางรำ กศน.อำเภอประทาย จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให
7 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ลำทะเมนชัย
ร้อยมาลัยดอกไม้สดและการจัดช่อดอกไม้
ถ่ายทอดความรู้การร้อยมาลัยดอกไม้สดและการจัดช่อดอกไม้ใบเตยให้กับผู้สูงอายุ
5 / มิ.ย. / 2561 : กศน.ลำทะเมนชัย
ไทยนิยมยั่งยืน ได้ออกเวทีประชาคม รอบที่ 4
5 มิถุนายน 2561 นายวัชชิระ โอดสุ หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านยาง ในนาม #คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตา
5 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
ผอ.พิมพ์สุดา สุราวุธ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม 5 มิถุนา
ผอ.พิมพ์สุดา สุราวุธ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม 5 มิถุนา
5 / มิ.ย. / 2561 : กศน.เมืองนครราชสีมา
\"กศน.เมืองโคราชจัดค่ายปรับพื้นฐาน นศ.ทหารกองประจำการ\"
\"กศน.เมืองโคราชจัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาทหารกองประจำการ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
1 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
อ.ลัดดา ขุนครบุรี ครู กศน.ตำบลหนองหัวแรตร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.9 ตำบลหนองหัวแรต
อ.ลัดดา ขุนครบุรี ครู กศน.ตำบลหนองหัวแรตร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.9 ตำบลหนองหัวแรต
1 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
ผอ.พิมพ์สุดา สุราวุธ ประชุมประจำเดือน บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมาก ครั้งที่ 3 ปี 2561
ผอ.พิมพ์สุดา สุราวุธ ประชุมประจำเดือน บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมาก ครั้งที่ 3 ปี 2561
1 / มิ.ย. / 2561 : กศน.หนองบุนนาก
ผอ.พิมพ์สุดา น.ส.มาลี ทรัพย์ฉายแสง ครูอาสาสมัครร่วมพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 08.00 น.
ผอ.พิมพ์สุดา น.ส.มาลี ทรัพย์ฉายแสง ครูอาสาสมัครร่วมพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 08.00 น.
31 / พ.ค. / 2561 : กศน.ห้วยแถลง
กศน.อำเภอห้วยแถลง เข้าร่วมการอบรมรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
คณะครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/993 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by