[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
11 กลยุทธ์ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
การฟื้นฟูพัฒนาให้ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อดึงลูกค้าให้มาใช้บริการ จึงมีความจำเป็น ต้องทำหลายๆ กลยุทธ์   เข้าชม :  [115]
พรบ.คู่ชีวิต
โซเชียลแห่ติด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต ชี้สิทธิ์ไม่เท่าเทียม   เข้าชม :  [109]
วันอาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘
ประวัติความสำคัญ เวียนเทียนออนไลน์   เข้าชม :  [237]
เปิดเทอมแบบ New normal วิถีชีวิตใหม่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นดูแลใจเด็กๆ ในช่วงโควิด-19ระบาด   เข้าชม :  [124]
วันเข้าพรรษา
ความเป็นมา ความสำคัญ กิจกรรมวันเข้าพรรษา   เข้าชม :  [112]
 

นำนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
นางสาวพักตร์วิมล รอดสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563   เข้าชม :  [48]

 

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 หลักสูตร : การพัฒนาระบบการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดออนไลน์ โดย Google Site
นางสาวหนูรัตน์ ดงเทียมสี บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 หลักสูตร : การพัฒนาระบบการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดออนไลน์ โดย Google Site   เข้าชม :  [125]

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร   เข้าชม :  [110]

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการฝึกอาชีพการสกรีนถุงผ้า การทำเดคูพาจหมวกและพัด  เข้าชม :  [109]

2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   เข้าชม :  [105]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
นางอรอุมา ชุ่มไพศาล และ นางสาวดวงเดือน แก่สำโรง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา   เข้าชม :  [126]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เข้าชม :  [66]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาภาษาไทย
นางสาวรัชพร ดิสภักดี ครู กศน.ตำบลบึงอ้อ จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาภาษาไทย   เข้าชม :  [66]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและชี้แจงเกี่ยวกับการอ่าน
นางสาวนฤมล โอมกฤ ครู กศน.ตำบลพันดุง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและชี้แจงเกี่ยวกับการอ่าน   เข้าชม :  [66]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ภายใต้มาตราการป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส COVID -19
นางสาวดวงเดือน แก่สำโรง ครู กศน.ตำบลขามทะเลสอ จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ภายใต้มาตราการป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส COVID -19   เข้าชม :  [66]

17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
นางสาวสุภารัตน์ ภูช่างทอง ครู กศน.ตำบลโป่งแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และมอบหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาเศรษฐกิจพอเพียง   เข้าชม :  [53]

1 / ก.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบึงอ้อ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าชม :  [93]
1 / ก.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลพันดุง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าชม :  [86]
1 / ก.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองสรวง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าชม :  [88]
1 / ก.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.โป่งแดง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าชม :  [80]
1 / ก.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลขามทะเลสอ
การจัดการเรียนการสอน  เข้าชม :  [90]
2 / ก.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขามทะเลสอ
เฟสบุ๊คห้องสมุดประชาชนอำเภอขามทะเลสอใช้ในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมห้องสมุดและเผยแพร่ความรู้งานอาชีพพื้นฐาน  เข้าชม :  [481]
2 / ก.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขามทะเลสอ
เว็บไซด์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขามทะเลสอ  เข้าชม :  [410]
23 / ก.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ขาม\'สอ เป่านกหวีด พร้อมรับการประเมิน
รับการประเมินศูนย์การเรียนชุมชน   เข้าชม :  [22377]

 
นางสาวพรทพิย์  สุขอร่าม
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอขามทะเลสอ

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขามทะเลสอ 
ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4433-3334  โทรสาร  0-4439-7226   khamso@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01