[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     นักศึกษาการศึกษานอกระบบภาคเรียนที่ 1/2555

              * ประถมศึกษา                 ๓๒๒   คน
              * มัธยมศึกษาตอนต้น          ๙๗๔   คน
              * มัธยมศึกษาตอนปลาย        ๙๘๑  คน
                                       รวม   ๒,๒๗๗      คน

     นักศึกษาเทียบระดับ
              * ประถมศึกษา                     ๒   คน
              * มัธยมศึกษาตอนต้น             ๘   คน
              * มัธยมศึกษาตอนปลาย          ๕   คน
                                       รวม         ๑๕    คน

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจักราช

ถนนเทศบาล 4  ตำบลจักราช   อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 30230  โทรศัพท์ 0-4439-9021 

โทรสาร  0-4439-9021   E-Mail : chakratnfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01