[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง   เข้าชม :  [5070]
วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ   เข้าชม :  [8184]
1 พฤษภาคม วันแรงงาน วันระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน
ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่าวันเมย์เดย์ (May Day) ขณะที่ประเทศไทยนั้น ทราบกันดีว่าวันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ว่าแล้ว วันนี้กระปุกม   เข้าชม :  [43128]
ประวัติประเพณีวันสงกรานต์
สงกรานต์ ประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ   เข้าชม :  [28763]
วันครู ๑๖ มกราคม ของทุกปี
ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ   เข้าชม :  [27354]
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอเชิญุทุกท่านร่วมลงนามถวานพระพรออนไลน์  เข้าชม :  [105]

 

23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวชาลิสา พลรัตน์และนางสาวสุนิดา คำประเทือง เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวชาลิสา พลรัตน์และนางสาวสุนิดา คำประเทือง เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  เข้าชม :  [315]

23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วย นายเข็มชาติ พิณเจริญพันธุ์ ครู กศน.ตำบลหนองบัวสะอาด นางสาวนิภา ติระวัฒนศักดิ์ ครู กศน.ตำบลด่านช้าง นางสุนันทา ท้าวนอก ครู กศน.ตำบลโนนทองหลาง นางสาวสุภาพร พงษ์สุข ครู กศน.ตำบลกุดจอก และนางสาวพ
นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอบัวใหญ่ จัดกิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่านตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด   เข้าชม :  [422]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 256 เวลา 09.00-12.00 น. ครูศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 256 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวสมหวัง พลรักษ์ ครูศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563  เข้าชม :  [73]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
กศน.ตำบลหนองบัวสะอาด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลหนองบัวสะอาด
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นายเข็มชาติ พิณเจริญพันธุ์ ครู กศน.ตำบลหนองบัวสะอาด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลหนองบัวสะอาด  เข้าชม :  [82]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลห้วยยาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลห้วยยาง
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวสุนิดา คำประเทือง ครู กศน.ตำบลห้วยยาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลห้วยยาง  เข้าชม :  [86]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสมร พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2663 เวลา 09.00 น. นางสาวสมร พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเลื่อนวิท  เข้าชม :  [556]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลหนองแจ้งใหญ่
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวพีรญา คุณอุดม บรรณารักษ์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อย ป  เข้าชม :  [77]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
กศน.ตำบลด่านช้าง โดยนางสาวนิภา ติระวัฒนศักดิ์ ครูกศน.ตำบลด่านช้าง เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชาช่างตัดผม เสริมสวย หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านช้าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลด่านช้าง นำโดยนางสาวนิภา ติระวัฒนศักดิ์ ครูกศน.ตำบลด่านช้าง เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชาช่างตัดผม เสริมสวย หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านช้าง  เข้าชม :  [76]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ กศน.ตำบล
นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลบัวใหญ่
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลบัวใหญ่  เข้าชม :  [61]

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมร พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน  เข้าชม :  [557]

23 / ก.ค. / 2551 : แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
สามลานประสานใจวัดบ้านไร่
โครงการสามลานประสานใจวัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง  เข้าชม :  [82800]
23 / ก.ค. / 2551 : กศน.ตำบล / ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรช.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวใหญ่
ศรช.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวใหญ่ บ้านป่าตอง อำเภอบัวใหญ่ จจังหวัดนครรชสีมา  เข้าชม :  [15903]
23 / ก.ค. / 2551 : แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาการจักสาน
นายพรมมา การถาง อายุ 91 ปี  เข้าชม :  [18624]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [11216]

 

 ประกาศอัตลักษณ์ เอกลักษญ์  กศน.อำเภอบัวใหญ่

 

 

นางสาวสมร พงษ์พันธ์
ผู้อำนวยกา
กศน.อำเภอบัวใหญ่

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่
ถนนรถไฟ1 ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  โทรศัพท์ 0-4446-1801  0-4446-3089
โทรสาร 0-4446-3089   E - mail : buayal@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01