[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      "เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ"  "กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน"  "ถิ่นชาใบหม่อน"  "บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า"  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แหล่งการเรียนรู้  "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข (กศน.ตำบลประสุข)"
            
 

ประวัติ กศน.ตำบล
 

                          เดิม กศน.ตำบลประสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านประสุข ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชุมชน 
โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐ แห่ง  กศน.อำเภอชุมพวง ได้รับจัดสรร จำนวน ๖ แห่ง กศน.ตำบลประสุข ก็เป็น ๑ แห่ง ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ และสมาชิก อบต. นักศึกษาและชาวบ้านเขว้า ได้ให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน เดิมสถานที่เป็นบ่อขนาดใหญ่ ซึ่งก่อนที่จะก่อสร้างได้นั้นต้องใช้ดินถมบ่อก่อน ในส่วนของ กศน.ตำบลประสุข ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อดินได้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเทียบ  สุขทั่ว  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขว้าในขณะนั้น นายประเสริฐ ปั่นพิมาย ส.อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ได้อนุเคราะห์เงินหมู่บ้านซื้อดินถมบ่อให้ ประมาณ 35,000  บาท และได้ทำรั้วปูนด้านหลังให้ เป็นจำนวนเงิน  ประมาณ 43,000 บาท และขอบริจาคกับนักศึกษาเป็น จำนวน เงิน 13,000 บาท  และเงินบริจาคของ นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เงิน ครู กศน.ตำบล  จำนวน 6,000 บาท
ในการซื้อดินเพื่อถมบ่อดังกล่าว

ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชราชสีมา 

รูปภาพ ปี 2557
รูปภาพปี 2559-2560

 
 
 

บรรยากาศภายใน
 
 

เข้าชม : 1520
 

กศน.ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 063-7355122  E-mail : phiphuannok03@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin