[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
            ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโนนเพ็ด ศูนย์การเรียนชุมชนตลอดชีวิต  โดย นายดำรงค์ จันทสิงห์  หัวหน้า กศน.ตำบล  @_@ 
 

ประวัติตำบลโนนเพ็ด

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลโนนเพ็ด แต่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้แยกการปกครองเป็นอำเภอประทาย เมื่อปี พ.ศ.2503 โดยมีกำนันครแรก คือนายพิมพ์ คนรู้ มีกำนันมาแล้ว 4 คน ปัจจุบัน คือนายลิขิต ปัจจัยโย ชาวตำบลโนนเพ็ด พูดภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาไทยอีสาน ตำบลโนนเพ็ดได้ยกระดับขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี
พ.ศ.2540

 

สภาพทั่วไปของตำบล :

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ดอน มีลำน้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ ลำห้วยแอก พื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอประทายห่างจากอำเภอประทายประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 51 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หันห้วยทราย ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,254 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,180 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.ที่ทำการ อบต.บ้านโนนเพ็ด
2.วัดบ้านหนองจันสอน
3.สถานีอนามัยบ้านหนองช่างตาย
4.โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด
5.วัดบ้านหนองม่วง
6.วัดบ้านเมืองดู่เข้าชม : 1348
 

นายดำรงค์  จันทสิงห์
กศน.ตำบลโนนเพ็ด  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-1075970  E-mail : damrong17
@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin