[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลหินดาด

 

นางวรากร  ครุฑขุนทด

ผอ.กศน.อำเภอด่านขุนทด

 

 

 นางนงลักษณ์  สัจจาวัฒนา

ครอาสาฯ

 
 
 

 นางสาวสำเนียง  ภูมิโคกรักษ์

หัวหน้า กศน.ตำบลหินดาด

 
 

 นางสาวสุพรรณี            ธิถา

        ครู ศรช.บ้านไผ่งาม

 

นางสาวจุฑามาศ   กุลวรวานิชพงศ์

ครูประจำกลุ่ม

 

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลหินดาด

 

 

 

 นางจงกล  สระเจริญ

ประธานกรรมการ

 

นายอินทร์  มูลพิมาย

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางสาวอำภา  ดอดกระโทก

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลหินดาด
 

นายพานทอง        สิงขร

นายธีระวุฒิ ชุติมาโอฬาร

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 889
 
กศน.ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-5830265 E-mail : ksn_tumbonhindat@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin