[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
อ้อย
การปลูกอ้อย อาชีพหลักของประชาชนตำบลหินดาด   เข้าชม :  [29112]
มันสำปะหลัง
อาชีพการปลูกมันสำหลัง เป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลหินดาดที่ใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลัก   เข้าชม :  [466]
 

โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอป
โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอป  เข้าชม :  [242]

 

30 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลหินดาด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ กศน.ตำบลหินดาด วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
กศน.ตำบลหินดาด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ กศน.ตำบลหินดาด วันที่ 29 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [232]

30 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลหินดาด วันที่
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลหินดาด วันที  เข้าชม :  [299]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน. ตำบลหินดาด ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงแพะและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่
กศน. ตำบลหินดาด ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงแพะและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่  เข้าชม :  [226]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลหินดาด จัดกิจกรรมทำ MOU แหล่งเรียนรู้ โบราณสถานบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด
กศน. ตำบลหินดาด จัดกิจกรรมทำ MOU แหล่งเรียนรู้ โบราณสถานบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด  เข้าชม :  [266]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 25 มกราคม 2559 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุ
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 25 มกราคม 2559 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุ  เข้าชม :  [233]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
กศน.ตำบลหินดาดจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 25 มกร  เข้าชม :  [245]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธนัวาคม 2558
กศน.ตำบลหินดาด เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เข้าชม :  [193]

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โซนห้วยตะเคียนหิน วันที่ 2 ธันวาคม
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โซนห้วยตะเคียนหิน วันที่ 2 ธันวาคม   เข้าชม :  [209]
 

    
นางสาวสำเนียง  ภูมิโคกรักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลหินดาด 
นายสุทธิชัย  เขมะปัญญา
ครู กศน.ตำบลหินดาด 

 
 
<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
กศน.ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-5830265 E-mail : ksn_tumbonhindat@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin